Công đoàn tham gia cải thiện điều kiện, môi trường làm việc

Cập nhật lúc 22:31, Thứ Sáu, 27/09/2019 (GMT+7)

(ĐN) - Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam vừa ban hành kế hoạch về triển khai các nhiệm vụ Công đoàn tham gia cải thiện điều kiện và môi trường làm việc, giảm thiểu tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp giai đoạn 2019-2023. Mục đích kế hoạch nhằm khắc phục những tồn tại, hạn chế, tạo sự chuyển biến mạnh về nhận thức và hành động trong việc thực hiện công tác an toàn, vệ sinh lao động tại các cấp Công đoàn.

Thực hiện kế hoạch này, Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam đặt mục tiêu sẽ góp phần nâng cao một bước vai trò, trách nhiệm của các cấp Công đoàn  trong giám sát, bảo vệ quyền lợi của người lao động trên lĩnh vực an toàn, vệ sinh lao động; thiết thực cải thiện  điều kiện và môi trường làm việc, giảm thiểu tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho người lao động.

Thảo My

.
.
;
.
.