Triển khai có hiệu quả Chỉ thị 35 về Đại hội Đảng các cấp

Cập nhật lúc 17:17, Thứ Năm, 04/07/2019 (GMT+7)

(ĐN) - Phát biểu tại hội nghị triển khai công tác tuyên giáo 6 tháng cuối năm 2019 vào sáng 4-7, đồng chí Thái Bảo, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy nhấn mạnh, trong 6 tháng cuối năm, toàn ngành tiếp tục tham mưu cấp ủy tổ chức học tập quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng kịp thời, nghiêm túc và hiệu quả, nhất là triển khai quán triệt Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thái Bảo phát biểu tại hội nghị.
Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thái Bảo phát biểu tại hội nghị

Đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy lưu ý, cần tham mưu cấp ủy tăng cường kiểm tra, giám sát việc học tập nghị quyết, đảm bảo chất lượng yêu cầu đề ra; tổ chức tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn, trong đó có 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, cuộc thi viết về xây dựng Đảng, thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; các dự án phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh...

Bên cạnh đó, ngành cần đẩy mạnh tuyên truyền để giúp người dân hiểu và nâng cao cảnh giác, không mua bán dự án phân lô bán nền của Công ty cổ phần địa ốc Alibaba, vì các dự án này không có thật; Chủ động nắm bắt tư tưởng của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân để đề xuất cấp ủy, chính quyền giải quyết tốt ngay từ cơ sở.

Đánh giá về kết quả họat động của ngành trong 6 tháng đầu năm 2019, đồng chí Thái Bảo cho rằng, ngành đã bám sát nhiệm vụ chính trị của cấp ủy, của đất nước, của địa phương và tổ chức tham mưu thực hiện tốt trên lĩnh vực chính trị tư tưởng và các lĩnh vực liên quan đến công tác tuyên giáo, kể cả công tác tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị quan trọng, các nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh; nắm bắt tình hình dư luận xã hội và định hướng dư luận xã hội; kịp thời giải quyết tâm tư, nguyện vọng chính đáng của đội ngũ cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân...

Đặc biệt, ngành cũng đã tuyên truyền, nâng cao cảnh giác đối với hoạt động lôi kéo, kích động; tăng cường đấu tranh, phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi chống phá, gây rối của các phần tử xấu, các thế lực thù địch. Qua đó, góp phần quan trọng trong việc khơi dậy tinh thần thi đua yêu nước, lao động sáng tạo, đồng thuận trong Đảng bộ và các tầng lớp nhân dân.

Tuy nhiên, đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cũng chỉ ra một số hạn chế trong công tác tuyên giáo cần phải được khắc phục thời gian tới, như: chế độ thông tin, báo cáo chưa kịp thời; chậm tham mưu sơ, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết liên quan đến công tác tuyên giáo. Nhiều vụ việc bức xúc trong xã hội còn xảy ra. Việc chia sẻ thông tin tích cực còn hạn chế...

Phương Hằng

.
.
;
.
.