Đa dạng hóa các hình thức tập hợp, đoàn kết nhân dân

Cập nhật lúc 18:56, Thứ Tư, 27/02/2019 (GMT+7)

(ĐN) - Chiều 27-2, đồng chí Huỳnh Văn Tới, Ủy viên Ban TVTU, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chủ trì hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2018 và phát động, ký kết giao ước thi đua năm 2019. Các đồng chí: Nguyễn Quốc Hùng, Phó chủ tịch UBND tỉnh; Phạm Ngọc Tuấn, Phó chủ tịch HĐND tỉnh đã tới dự hội nghị.

Ban thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thị xã, thành phố ký kết thi đua năm 2019.
Ban thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thị xã, thành phố ký kết thi đua năm 2019.

Theo đó, nội dung thi đua đã được Ban thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phát động trong hệ thống mặt trận của tỉnh năm 2019, gồm: thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết 12 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa X về chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu năm 2019 và chỉ thị, nghị quyết của HĐND, UBND về nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, quốc phòng an ninh năm 2019.

Thi đua lập thành tích chào mừng đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh và MTTQ các cấp lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024. Thi đua đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền về tinh thần yêu nước và truyền thống cách mạng vẻ vang của Đảng, MTTQ Việt Nam và toàn thể nhân dân trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; các ngày lễ lớn của Đảng, Nhà nước, MTTQ, các tổ chức thành viên; việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị với chuyên đề năm 2019: “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Tăng cường mở rộng, đa dạng hóa các hình thức vận động, tập hợp đoàn kết các tầng lớp nhân dân, phát huy tinh thần sáng tạo và tự quản của nhân dân, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của nhân dân…

Hội nghị cũng đã giới thiệu nhân sự phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khóa IX; triển khai kế hoạch biên soạn, xuất bản sách ảnh “Đồng Nai đại đoàn kết 2014-2019” và kế hoạch cuộc thi viết cảm nhận về Đồng Nai đại đoàn kết, với chủ đề “Nối nhịp yêu thương”. Cuộc thi này do Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phối hợp với Báo Đồng Nai tổ chức, nhằm chào mừng đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh khóa IX. Những bài viết tốt sẽ được đăng Báo Đồng Nai; tổng kết trao giải ngay khi đại hội MTTQ Việt Nam tỉnh kết thúc vào cuối tháng 5-2019.

 Phương Hằng

.
.
;
.
.