Gần 68% người dân nông thôn được sử dụng nước sạch

Cập nhật lúc 22:09, Thứ Hai, 09/07/2018 (GMT+7)

(ĐN) - Theo Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn Đồng Nai (thuộc Sở Nông nghiệp - phát triển nông thôn), tính đến nay, tỷ lệ người dân nông thôn trên toàn tỉnh sử dụng nước sạch đạt 67,7%.

Trong năm 2018, Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn Đồng Nai sẽ phối hợp với các địa phương tiếp tục triển khai lồng ghép các chương trình nước sạch với các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, phấn đấu nâng tỷ lệ số dân được sử dụng nước sạch vào cuối năm 2018 lên mức 70%.

Hoàng Hải

.
.
;
.
.