Chỉ có 7 cụm công nghiệp làm thủ tục môi trường

Cập nhật lúc 21:59, Thứ Tư, 11/07/2018 (GMT+7)

(ĐN) - Thông tin từ Sở Tài nguyên - môi trường cho hay đến thời điểm này mới có 7/27 cụm công nghiệp đã có thủ tục môi trường. Theo quy hoạch, Đồng Nai sẽ triển khai 27 cụm công nghiệp nằm tại các địa phương.

Tổng số doanh nghiệp đăng ký đầu tư vào các cụm công nghiệp là 195 doanh nghiệp; trong đó 119 doanh nghiệp đang hoạt động, 53 doanh nghiệp đang xây dựng cơ sở hạ tầng và 23 doanh nghiệp chưa triển khai xây dựng. Có những cụm công nghiệp chưa được đầu tư hạ tầng nhưng đã có doanh nghiệp hoạt động nên việc quản lý nước thải, rác thải chưa đảm bảo.

Để tăng cường công tác bảo vệ môi trường, sở tham mưu UBND tỉnh thực hiện báo cáo chuyên đề về bảo vệ môi trường tại các cụm công nghiệp, đồng thời có biện pháp đôn đốc đầu tư hạ tầng và kiểm soát nguồn thải tại các cụm công nghiệp trên địa bàn.

Uyển Nhi

.
.
;
.
.