Tiếp tục lấy ý kiến về xây dựng làng dân tộc

Cập nhật lúc 23:15, Thứ Tư, 20/06/2018 (GMT+7)

(ĐN)- Đồng chí Huỳnh Văn Tới, Ủy viên Ban TVTU, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ tỉnh, Chủ tịch Hội đồng tư vấn tôn giáo - dân tộc Ủy ban MTTQ tỉnh đã phát biểu nhấn mạnh như trên tại cuộc họp Hội đồng tư vấn tôn giáo - dân tộc Ủy ban MTTQ tỉnh ngày 20-6 về đề xuất các giải pháp để thực hiện Cuộc vận động “Làng dân tộc đoàn kết xây dựng nông thôn mới” trên địa bàn tỉnh và đề xuất các giải pháp để tiếp tục tuyên truyền vận động thực hiện tốt Luật Tín ngưỡng, tôn giáo. 

Chủ tịch Uỷ ban MTTQ tỉnh Huỳnh Văn Tới phát biểu tại buổi họp.
Chủ tịch Uỷ ban MTTQ tỉnh Huỳnh Văn Tới phát biểu tại buổi họp.

Theo Chủ tịch Uỷ ban MTTQ tỉnh, các thành viên trong hội đồng đều thống nhất với chủ trương thực hiện Cuộc vận động “Làng dân tộc đoàn kết xây dựng nông thôn mới” trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, cần tiếp tục có sự điều chỉnh, lấy ý kiến của đồng bào trong việc đề ra các tiêu chí cụ thể.

Chủ tịch Uỷ ban MTTQ tỉnh Huỳnh Văn Tới lắng nghe ý kiến của đồng bào dân tộc Chơro, xã Lâm San, huyện Cẩm Mỹ.
Chủ tịch Uỷ ban MTTQ tỉnh Huỳnh Văn Tới đang trao đổi ý kiến với bà con đồng bào dân tộc Chơro, xã Lâm San, huyện Cẩm Mỹ.

Ngoài ra, các thành viên hội đồng cũng đưa ra một số đề xuất, như: tăng cường các lớp tập huấn, tổ chức tập huấn với từng địa bàn dân cư có đặc điểm riêng; chú trọng đến trang bị kiến thức cho người làm công tác cơ sở… nhằm tiếp tục tuyên truyền vận động thực hiện tốt Luật Tín ngưỡng, tôn giáo.

Chủ tịch Uỷ ban MTTQ tỉnh Huỳnh Văn Tới lắng nghe ý kiến của đồng bào dân tộc Chơro, xã Xuân Mỹ, huyện Cẩm Mỹ.
Chủ tịch Uỷ ban MTTQ tỉnh Huỳnh Văn Tới lắng nghe ý kiến của đồng bào dân tộc Chơro, xã Xuân Mỹ, huyện Cẩm Mỹ.

Võ Tuyên

.
.
;
.
.