Bồi dưỡng lý luận chính trị cho 260 đối tượng Đảng

Cập nhật lúc 22:14, Thứ Sáu, 13/04/2018 (GMT+7)

(ĐN) - Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh vừa bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho 260 đối tượng Đảng đang làm việc trong các đơn vị, doanh nghiệp trực thuộc khối.

Tham gia lớp học, các học viên được tìm hiểu Cương lĩnh xây dựng đất nước thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Phương Hằng

.
.
;
.
.