Thu nhập của người lao động được cải thiện

Cập nhật lúc 22:04, Thứ Hai, 05/02/2018 (GMT+7)

(ĐN) - Công đoàn Tổng công ty công nghiệp thực phẩm Đồng Nai (Dofico) vừa tổ chức hội nghị giữa nhiệm kỳ (2014-2019). Dofico hiện có trên 5,9 ngàn lao động, trong đó có gần 95% là đoàn viên Công đoàn.

Nửa nhiệm kỳ qua, các Công đoàn cơ sở trực thuộc tổng công ty đã nỗ lực thực hiện nhiều chương trình, hoạt động nhằm chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho người lao động. Thu nhập của người lao động toàn tổng công ty được cải thiện từ 6,8 triệu đồng/người/tháng (năm 2014) lên 7,8 triệu đồng/người/tháng (năm 2017).

Theo Chủ tịch Công đoàn Dofico Trần Đăng Ninh, cả 23/23 Công đoàn cơ sở trực thuộc đều ký kết các bản thỏa ước lao động tập thể với những điều khoản có lợi cho người lao động. Trong đó, 21 bản thỏa ước lao động có nội dung hỗ trợ tiền ăn giữa ca cho người lao động thông qua việc các đơn vị tự tổ chức bữa ăn, thuê nhà cung cấp hoặc cộng tiền ăn vào lương hàng tháng cho người lao động từ 15-25 ngàn đồng/người.

Hạnh Dung

.
.
;
.
.