Đẩy mạnh cải cách hành chính

Cập nhật lúc 22:08, Thứ Sáu, 23/02/2018 (GMT+7)

(ĐN) - Huyện Long Thành đã có nhiều biện pháp đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với tăng cường kiểm tra, thanh tra công vụ. Thời gian qua, UBND huyện đã thành lập đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính để kiểm tra tất cả các xã, thị trấn trên địa bàn huyện về thực hiện công tác cải cách hành chính.

Đồng thời, tổ chức các tổ kiểm tra đột xuất ở các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp của huyện, qua đó kịp thời phát hiện và xử lý những cán bộ, công chức chưa thực hiện tốt chức trách nhiệm vụ được giao, gây phiền hà, khó khăn cho các tầng lớp nhân dân.

Hiện nay, Long Thành đã triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng hành chính theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 tại UBND huyện và ứng dụng phần mềm Egov tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của huyện, xã trong tiếp nhận, giải quyết và trả hồ sơ. Huyện cũng đã thực hiện mô hình liên thông “3 trong 1” trong đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú và thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của huyện… Năm 2017, tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hẹn ở cấp huyện của Long Thành đạt 98%; cấp xã đạt hơn 97%.

Quỳnh Trang

.
.
;
.
.