Xử phạt các doanh nghiệp vi phạm hơn 1,4 tỷ đồng

Cập nhật lúc 23:58, Thứ Tư, 11/10/2017 (GMT+7)

(ĐN) - Ông Phạm Văn Cộng, Phó giám đốc Sở Lao động - thương binh và xã hội, cho biết trong 9 tháng đầu năm 2017, Sở đã thực hiện thanh, kiểm tra việc chấp hành các quy định của Luật Lao động, an toàn vệ sinh lao động và bảo hiểm xã hội tại 157 doanh nghiệp. Qua thanh, kiểm tra, sở ghi nhận những nội dung doanh nghiệp thực hiện tốt, đồng thời đưa ra những kiến nghị yêu cầu khắc phục đối với những doanh nghiệp chưa thực hiện tốt.

Sở Lao động - thương binh và xã hội đã lập biên bản vi phạm hành chính và ban hành (hoặc tham mưu UBND tỉnh ban hành) 33 quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với các doanh nghiệp vi phạm số tiền hơn 1,4 tỷ đồng.

Các nội dung doanh nghiệp thường vi phạm như: chưa thực hiện xây dựng thang, bảng lương hoặc chưa thông báo việc xây dựng thang, bảng lương với cơ quan quản lý lao động địa phương; tổ chức cho người lao động làm thêm giờ vượt quá thời gian quy định của Bộ luật Lao động; chưa thực hiện huấn luyện an toàn vệ sinh lao động cho đầy đủ các nhóm người lao động theo quy định; đa số doanh nghiệp chưa thực hiện trang cấp đầy đủ phương tiện bảo vệ cá nhân cho người lao động theo quy định; chưa tham gia đầy đủ chế độ bảo hiểm xã hội bắt buộc cho người lao động; doanh nghiệp nợ tiền bảo hiểm xã hội khiến người lao động gặp khó khăn trong vấn đề chốt sổ bảo hiểm xã hội để đăng ký hưởng bảo hiểm thất nghiệp nếu người lao động nghỉ việc.

Hạnh Dung

.
.
;
.
.