Hỗ trợ thanh niên công nhân

Cập nhật lúc 22:31, Thứ Tư, 06/09/2017 (GMT+7)

(ĐN) - Đó là một trong những nội dung được Tỉnh đoàn đề ra trong nhiệm kỳ 2017-2022. Tổ chức Đoàn các cấp sẽ tiếp tục phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể và các doanh nghiệp trên địa bàn đẩy mạnh công tác xây dựng, củng cố các tổ chức Đoàn, Hội trong các doanh nghiệp và khu vực nhà trọ.

Đẩy mạnh các phong trào trong đoàn viên, thanh niên công nhân và người lao động, như: phong trào ‘’4 nhất’’ (chất lượng nhất, sáng tạo nhất, tiết kiệm nhất và an toàn nhất), “Sáng tạo trẻ’’; các hội thi tay nghề; các hoạt động chăm lo, hỗ trợ thanh niên công nhân có hoàn cảnh khó khăn... để chủ doanh nghiệp thấy được lợi ích, vai trò của tổ chức Đoàn, Hội, góp phần xúc tiến việc thành lập tổ chức Đoàn, Hội trong doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, tổ chức Đoàn các cấp sẽ phát hiện, giới thiệu và nhân rộng các mô hình hoạt động; từng bước đổi mới nội dung sinh hoạt chi đoàn, chi hội trong doanh nghiệp và khu vực nhà trọ; tổ chức có hiệu quả các hoạt động vui chơi, giải trí lành mạnh cho thanh niên công nhân. Ngoài ra, Đoàn các cấp cũng sẽ tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng cho đội ngũ cán bộ Đoàn, Hội.

Nhiệm kỳ 2012-2017, các cấp bộ Đoàn trong tỉnh đã tiếp cận, vận động thành lập mới được 82 tổ chức Đoàn với trên 1,4 ngàn đoàn viên; 100 tổ chức Hội với trên 2,2 ngàn hội viên trong các doanh nghiệp và khu vực nhà trọ, nâng tổng số tổ chức Đoàn lên 191 tổ chức và Hội là 123 tổ chức.

Nga Sơn

.
.
;
.
.