Cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng

Cập nhật lúc 22:47, Thứ Tư, 06/09/2017 (GMT+7)

(ĐN) - UBND tỉnh vừa ban hành kế hoạch triển khai thực hiện đề án cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016 -2020 trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, tiếp tục cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với trọng tâm là xử lý căn bản, triệt để nợ xấu và các tổ chức tín dụng yếu kém bằng các hình thức phù hợp với cơ chế thị trường, bảo đảm quyền lợi của người gửi tiền và giữ vững an toàn hệ thống. Giảm số lượng tổ chức tín dụng, chi nhánh tổ chức tín dụng yếu kém, hoạt động không hiệu quả để có số lượng tổ chức tín dụng phù hợp, có quy mô hoạt động lành mạnh, bảo đảm tính thanh khoản. Cải thiện mức độ an toàn và hiệu quả hoạt động của các tổ chức tín dụng, chi nhánh tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là các quỹ tín dụng nhân dân. Phấn đấu xử lý và kiểm soát nợ xấu đến năm 2020 đưa tỷ lệ nợ xấu nội bảng của các tổ chức tín dụng, chi nhánh trên địa bàn tỉnh xuống dưới 3%.

Quốc Khánh

 

 

.
.
;
.
.