Sẽ giải thể Công đoàn ngành giáo dục cấp huyện

Cập nhật lúc 15:11, Thứ Hai, 28/08/2017 (GMT+7)

(ĐN)- Tỉnh ủy vừa có văn bản phê duyệt đề án “Sắp xếp lại Công đoàn ngành và tương đương, Công đoàn Giáo dục cấp huyện”.

Theo đó, Liên đoàn lao động tỉnh sẽ ban hành quyết định giải thể Công đoàn ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn, bàn giao các công đoàn cơ sở trực thuộc về công đoàn cấp trên cơ sở tương ứng.

Liên đoàn lao động cấp huyện sẽ ban hành quyết định giải thể Công đoàn ngành Giáo dục cấp huyện và tiếp nhận, quản lý các CĐCS trực thuộc Công đoàn giáo dục cấp huyện.

Trách nhiệm của Liên đoàn lao động tỉnh và Liên đoàn lao động cấp huyện là phân công, bố trí công tác cho những cán bộ chuyên trách của các Công đoàn giải thể. Việc sắp xếp lại tổ chức sẽ hoàn thành trước ngày 30-9. 

Được biết, toàn tỉnh có 720 Công đoàn cơ sở thuộc 11 Công đoàn giáo dục cấp huyện và 23 Công đoàn cơ sở thuộc Công đoàn ngành Nông nghiệp và phát triển nông thôn phải sắp xếp lại.

Mục đích của đề án này nhằm đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của các tổ chức Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở theo hướng tinh gọn, giảm bớt đầu mối trung gian, tiết kiệm chi phí cho bộ máy tổ chức. Từ đó có điều kiện chăm lo tốt hơn cho đời sống của đoàn viên công đoàn.

Hạnh Dung

 

 

.
.
;
.
.