Bảo đảm Hội Liên hiệp phụ nữ các cấp tham gia quản lý Nhà nước

Cập nhật lúc 23:03, Chủ Nhật, 27/08/2017 (GMT+7)

(ĐN) -Theo đánh giá của Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh, sau 5 năm thực hiện Nghị định số 56 ngày 16-7-2012 của Chính phủ, Hội Liên hiệp phụ nữ các cấp luôn chú trọng công tác tuyên truyền, phổ biến nội dung của nghị định đến cán bộ, hội viên bằng nhiều hình thức, góp phần nâng cao trách nhiệm của các cấp chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể ở địa phương trong việc bảo đảm cho các cấp Hội Liên hiệp phụ nữ tham gia quản lý Nhà nước.

Trong đó, UBND các cấp đã mời Hội Liên hiệp phụ nữ tham gia xây dựng, sửa đổi, bổ sung cơ chế, chính sách, chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, trật tự an toàn xã hội; phối hợp với các cơ quan chuyên môn tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; tham gia các tổ chức tư vấn, các đoàn kiểm tra, giám sát những vấn đề liên quan đến phụ nữ, trẻ em và bình đẳng giới.

Các cấp Hội còn tham gia xem xét và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ, trẻ em. UBND các cấp tạo điều kiện thuận lợi cho Hội Liên hiệp phụ nữ trong tỉnh hoạt động.

Nga Sơn

.
.
;
.
.