.

Ngành ngân hàng tháo gỡ khó khăn cho chăn nuôi

Cập nhật lúc: 13:40, 06/05/2017 (GMT+7)

(ĐN) - Ngân hàng nhà nước Việt Nam vừa có văn bản yêu cầu các tổ chức tín dụng thực hiện một số nội dung nhằm tháo gỡ khó khăn cho khách hàng vay chăn nuôi heo, sản xuất thức ăn chăn nuôi và thuốc thú y.

Theo đó, các tổ chức tín dụng căn cứ khả năng tài chính và các quy định pháp luật hiện hành để thực hiện các giải pháp như: cơ cấu lại thời gian trả nợ để phù hợp với khả năng của khách hàng; cho vay mới để phục hồi sản xuất kinh doanh đối với các khách hàng có dự án, phương án sản xuất kinh doanh khả thi; thực hiện các biện pháp bao gồm cả miễn giảm lãi vay lãi quá hạn, ưu tiên thu nợ gốc trước thu nợ lãi sau...

Kim Liễu