Thành lập mới 97 Công đoàn cơ sở

Cập nhật lúc 22:23, Thứ Tư, 01/03/2017 (GMT+7)

(ĐN)- Trong năm 2016,  toàn tỉnh có 97 Công đoàn cơ sở trong doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp vốn đầu tư nước ngoài được thành lập mới với hơn 41.400 đoàn viên, nâng tổng số Công đoàn trong doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài là 1.336 với hơn 564 ngàn đoàn viên, giảm 50 Công đoàn cơ sở do các doanh nghiệp giải thể, trong đó có 27 Công đoàn trong doanh nghiệp tư nhân và 23 Công đoàn cơ sở trong doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, với tổng số 34.801 đoàn viên. Khi các doanh nghiệp bị giải thể, Công đoàn cấp trên cơ sở đã tích cực hướng dẫn công nhân làm các thủ tục  cần thiết và giới thiệu việc làm mới cho công nhân. Năm qua, cơ bản các cấp Công đoàn đã thực hiện được chức năng đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động.

An Trang

.
.
;
.
.