Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam tổng kết hoạt động năm 2016

Cập nhật lúc 06:04, Thứ Sáu, 13/01/2017 (GMT+7)

(ĐN)- Kết luận tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2017 tổ chức tại Hà Nội vào ngày 12-1, nhà thơ Hữu Thỉnh, Chủ tịch Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam nhấn mạnh 3 vấn đề quan trọng mà văn nghệ sĩ cả nước cần quan tâm và tích cực tham gia. Trong đó bao gồm: tiếp tục triển khai Nghị quyết 23 của Bộ Chính trị về tiếp tục xây dựng phát triển VHNT và các Nghị quyết quan trọng khác; nâng cao tính chuyên nghiệp trong hoạt động, lấy thành tựu văn hoá đẩy lùi những biểu hiện "suy thoái" trong sáng tác; tiếp tục kiện toàn bộ máy quản lý VHNT từ trung ương đến các địa phương...

Năm 2016, Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam đã tổ chức được nhiều hoạt động lớn, trong đó có  các cuộc hội thảo chuyên môn quan trọng; triển khai nhiều giải thưởng, liên hoan nghệ thuật lớn về VHNT ở trung ương và địa phương; quán triệt các nghị quyết, chính sách dành cho VHNT, góp phần quan trọng định hướng tư tưởng, ổn định chính trị đất nước... 

Nhiều ý kiến phát biểu tại hội nghị cho thấy, bên cạnh Đề án tiếp tục hỗ trợ hoạt động sáng tạo tác phẩm, công trình VHNT, báo chí, tiếp tục củng cố các hoạt động chuyên sâu, được văn nghệ sĩ cả nước đón nhận..., thì dự thảo Luật về Hội cũng đang có nhiều ý kiến tranh luận khác nhau...

                                               Mai Sơn 

.
.
;
.
.