Kiểm tra công tác xây dựng nông thôn mới tại Cẩm Mỹ

Cập nhật lúc 23:24, Thứ Hai, 01/08/2016 (GMT+7)

(ĐN)- Đoàn kiểm tra xây dựng nông thôn mới của tỉnh do đồng chí Nguyễn Minh Nhật, Phó trưởng ban chuyên trách Ban Chỉ đạo nông nghiệp, nông dân, nông thôn và xây dựng nông thôn mới của tỉnh, làm trưởng đoàn đã kiểm tra công tác xây dựng nông thôn mới của huyện Cẩm Mỹ.

Đồng chí Nguyễn Minh Nhật đánh giá cao những nỗ lực mà huyện Cẩm Mỹ đã thực hiện xây dựng nông thôn mới thời gian qua, đưa bộ mặt nông thôn huyện ngày càng đổi mới, đời sống nhân dân ngày càng được nâng cao, tuy nhiên vẫn còn một số mặt hạn chế. Đoàn kiểm tra đề nghị huyện cần lưu ý đẩy nhanh tiến độ thực hiện, hoàn tất các hồ sơ, thủ tục, rà soát đánh giá lại kết quả thực hiện xây dựng nông thôn mới, xác định rõ nguyên nhân, trách nhiệm của từng cấp và tăng cường hơn nữa sự phối hợp thực hiện chặt chẽ với nhau giữa cấp huyện và cấp xã để có giải pháp thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn, đa dạng hóa các nguồn vận động; tập trung tuyên truyền, vận động tạo được sự đồng thuận trong nhân dân, nhất là huy động sức dân tham gia vào công tác đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ môi trường để chương trình xây dựng nông thôn mới ngày càng bền vững cả đối với các xã đạt xã nông thôn mới cũng như các xã đạt tiêu chí nông thôn mới nâng cao.

Thúy Hằng - Nhật Thanh

.
.
;
.
.