Không đóng cửa nghỉ bán xăng, dầu trước 18 giờ

Cập nhật lúc 22:07, Thứ Hai, 07/12/2015 (GMT+7)

(ĐN)- UBND tỉnh vừa ra Quyết định số 43 quy định về thời gian bán hàng, các trường hợp dừng bán hàng, quy trình thông báo trước khi dừng bán hàng đối với cửa hàng bán lẻ xăng, dầu trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, các cửa hàng bán lẻ xăng, dầu phải niêm yết thời gian bán hàng rõ ràng, cụ thể và đặt tại nơi dễ nhìn thấy trong phạm vi cửa hàng. Thời gian bán hàng do cửa hàng quyết định theo thực tế tình hình kinh doanh và phù hợp với nhu cầu sinh hoạt tại địa bàn. Tuy nhiên, cửa hàng phải đảm bảo không mở cửa bán hàng trễ hơn 6 giờ sáng và không đóng cửa nghỉ bán trước 18 giờ hàng ngày.

Những trường hợp dừng bán hàng, cửa hàng bán lẻ xăng, dầu phải có văn bản trình Sở Công thương xem xét.

An Yên

.
.
;
.
.