Phê duyệt phương án quản lý rừng bền vững Khu Bảo tồn thiên nhiên - văn hóa Đồng Nai

Cập nhật lúc 18:21, Chủ Nhật, 16/05/2021 (GMT+7)

(ĐN) - UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 1527/QĐ-UBND phê duyệt phương án quản lý rừng bền vững giai đoạn 2021-2030 của Khu Bảo tồn thiên nhiên - văn hóa Đồng Nai.

Về môi trường, Khu Bảo tồn thiên nhiên - văn hóa Đồng Nai phải bảo vệ được nguyên vẹn diện tích rừng tự nhiên hơn 59,9 ngàn ha, duy trì độ che phủ rừng 96,9% trở lên; bảo vệ số lượng quần thể, cá thể các loài động, thực vật đặc hữu, quý hiếm. Cùng với đó, thúc đẩy nhanh quá trình phục hồi hơn 7,5 ngàn ha rừng tự nhiên.

Về kinh tế - xã hội, phương án đặt mục tiêu thu hút và tạo việc làm ổn định cho khoảng 10 ngàn lao động địa phương. Khai thác tiềm năng và lợi thế của dịch vụ môi trường rừng để phát triển du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí. Mục tiêu đến năm 2025 tăng 10% khách du lịch so với năm 2020 và năm 2030 tăng 20% khách du lịch. Thông qua phát triển du lịch và cho thuê môi trường rừng để tăng kinh phí cho hoạt động bảo vệ rừng, bảo vệ đa dạng sinh học, phấn đấu đến năm 2025 doanh thu 10 tỷ đồng và năm 2030 doanh thu 30 tỷ đồng.

Cùng với các mục tiêu cụ thể, Khu Bảo tồn thiên nhiên - văn hóa Đồng Nai xây dựng kế hoạch phát triển bền vững và đồng bộ các hoạt động bảo vệ môi trường, bảo vệ đa dạng sinh học, nâng cao giá trị phòng hộ và phát triển tiềm năng, lợi thế môi trường rừng.

Ban Mai

.
.
;
.
.