Bí thư Huyện ủy Định Quán Trần Bá Đạt:

Nỗ lực xây dựng huyện nông thôn mới phát triển bền vững

Cập nhật lúc 04:55, Thứ Tư, 27/11/2019 (GMT+7)

Thời gian qua, giá trị sản xuất các ngành kinh tế của huyện Định Quán tăng trưởng ổn định; cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, giảm tỷ trọng nông nghiệp, tăng dần tỷ trọng công nghiệp và dịch vụ. Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội từng bước được đầu tư đồng bộ; đời sống vật chất, tinh thần của người dân được cải thiện rõ rệt...

Bí thư Huyện ủy Định Quán Trần Bá Đạt
Bí thư Huyện ủy Định Quán Trần Bá Đạt

Tuy nhiên, theo đồng chí Bí thư Huyện ủy Định Quán Trần Bá Đạt, huyện còn rất nhiều việc phải làm để hoàn thành mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015-2020.

* Nhìn lại nhiệm kỳ 2015-2020 đến thời điểm này, Định Quán đã thực hiện mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện như thế nào, thưa đồng chí?

- Đến tháng 11-2019, qua rà soát đánh giá, có 12/35 chỉ tiêu vượt so với nghị quyết; 18/35 chỉ tiêu đạt và ước đạt và còn 5/35 chỉ tiêu chưa đạt so với nghị quyết. Đó là: giá trị sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp tăng bình quân đạt 3,03%/năm (nghị quyết là 5,5%); tổng mức bán lẻ hàng hóa tăng bình quân 10,51%/năm (nghị quyết là 16%); giá trị sản xuất công nghiệp tăng bình quân 8,7%/năm (nghị quyết là 10%); thu nhập bình quân đầu người đạt 52 triệu đồng/năm (nghị quyết là 60 triệu đồng); tỷ lệ hộ sử dụng nước sạch theo tiêu chuẩn quốc gia mới đạt 75,3% (nghị quyết là 80%).

* Thưa đồng chí, rà soát xác định rõ những chỉ tiêu đạt, chưa đạt, huyện sẽ có những giải pháp tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, nhất là các chỉ tiêu chưa đạt so với nghị quyết như thế nào?

- Từ việc chỉ rõ những khó khăn, hạn chế, Huyện ủy tập trung nhiều biện pháp nhằm tháo gỡ những khó khăn, những chỉ tiêu chưa đạt.

 Cụ thể, chúng tôi tập trung chỉ đạo phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng chất lượng, hiệu quả, bền vững trên cơ sở ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ tiên tiến, phát triển và nhân rộng các mô hình sản xuất hiệu quả trên địa bàn; tiếp tục đẩy mạnh thực hiện hiệu quả đề án tái cơ cấu kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng trong tất cả các ngành, lĩnh vực theo hướng nâng cao chất lượng hiệu quả và năng lực cạnh tranh giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn.

Dạy nghề một trong những nhiệm vụ tập trung thực hiện mục tiêu nghị quyết của huyện Định Quán. Ảnh: N.TRINH
Dạy nghề một trong những nhiệm vụ tập trung thực hiện mục tiêu nghị quyết của huyện Định Quán. Ảnh: N.TRINH

Đồng thời tập trung chuyển đổi, nâng cao chất lượng giống các loại cây trồng kết hợp các chương trình, dự án nông nghiệp, công tác khuyến nông, bảo vệ thực vật, có giải pháp hỗ trợ giống, công nghệ, đầu tư thủy lợi, điện, giao thông... hình thành các vùng sản xuất hàng hóa tập trung gắn với công nghiệp chế biến và nhu cầu thị trường; tập trung xây dựng các chuỗi liên kết từ sản xuất, thu hoạch, chế biến, bảo quản, tiêu thụ sản phẩm và xây dựng thương hiệu hàng hóa.

Thực hiện các nhiệm vụ đột phá, giai đoạn 2016-2019, tổng vốn đầu tư trên địa bàn huyện Định Quán đạt hơn 5,7 ngàn tỷ đồng, trong đó nguồn vốn đầu tư công trung hạn theo nghị quyết trên 1,2 ngàn tỷ đồng. Dự kiến đến hết năm 2020, tỷ lệ nhựa hóa, bê tông hóa đường huyện và xã sẽ đạt 100%; đường trục thôn, xóm đạt trên 77,95%; đường ngõ đạt trên 79,5% và hơn 63,7% đường trục chính nội đồng...

Tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới; huy động mọi nguồn lực trong và ngoài huyện để xây dựng nông thôn mới nâng cao; triển khai các giải pháp đồng bộ giữ vững và duy trì các tiêu chí nông thôn mới của các xã đã đạt chuẩn, từng bước nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới theo hướng nâng cao, xây dựng huyện nông thôn mới phát triển bền vững.

Đẩy mạnh phát triển dịch vụ, du lịch, phát triển công nghiệp phù hợp, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn. Nâng cao chất lượng công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm và thực hiện chính sách an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững... Đồng thời nâng cao chất lượng công tác Dân vận của cả hệ thống chính trị, phát huy tốt quy chế dân chủ, tạo sự đồng thuận, thống nhất trong toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong thực hiện các mục tiêu nghị quyết.

* Thưa đồng chí, đâu là những nhiệm vụ mang tính đột phá để xây dựng huyện nông thôn mới phát triển bền vững trong thời gian tới?

- Định Quán là huyện về đích nông thôn mới muộn nhất của tỉnh, do đó Đảng bộ huyện xác định 4 nhiệm vụ trọng tâm mang tính đột phá cần tập trung thực hiện để xây dựng nông thôn mới phát triển bền vững. Đó là: Tập trung huy động nguồn lực đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn; ưu tiên đầu tư hệ thống thủy lợi, mạng lưới điện và đường nội đồng. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; xây dựng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức đủ trình độ, năng lực, phẩm chất đạo đức phục vụ nhân dân, đẩy mạnh cải cách hành chính; tăng cường công tác đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm, tạo nguồn lực phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn. Phát huy vai trò giám sát và phản biện xã hội của MTTQ và các đoàn thể, góp phần xây dựng và thực hiện đúng các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; phát huy quyền làm chủ của nhân dân, góp phần xây dựng Đảng, Nhà nước trong sạch vững mạnh. Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhất là tính tiền phong, gương mẫu của đảng viên, lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu... đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

 Xin cảm ơn đồng chí!

Hiện nay, đội ngũ cán bộ của huyện có trình độ chuyên môn, lý luận đạt chuẩn chiếm hơn 98,5%; công chức xã đạt chuẩn về trình độ chuyên môn, trình độ lý luận chính trị chiếm hơn 95,2%. Huyện đã chuẩn bị sẵn sàng cho đại hội Đảng các cấp và phấn đấu thực hiện hoàn thành đúng thời gian quy định.

Nguyệt Trinh (thực hiện)

.
.
;
.
.