Quan trọng vẫn là hiệu quả

Cập nhật lúc 22:07, Thứ Năm, 05/09/2019 (GMT+7)

Cách đây 2 năm, tại Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII), Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã ban hành 2 nghị quyết có ý nghĩa quan trọng trong việc nâng cao hiệu lực, hiệu quả, tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị và các đơn vị sự nghiệp công lập. Đó là Nghị quyết 18 về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và Nghị quyết 19 về đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập.

Ngay trong quá trình thực hiện nghị quyết, bên cạnh những địa phương, đơn vị tỏ rõ quyết tâm và chủ động triển khai, vẫn còn những địa phương, đơn vị e dè, ngại ngần. Đặc biệt, những tính toán về số cán bộ, công chức dôi dư nếu sắp xếp tinh gọn bộ máy khiến nhiều nơi lo ngại. Chính vì vậy, thực hiện chỉ đạo của Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng về tinh thần kiên quyết sắp xếp, tinh gọn bộ máy nhưng cần thận trọng, vừa làm vừa điều chỉnh, chỉ sau 2 năm thực hiện nghị quyết đã cho thấy những kết quả bước đầu khá khả quan.

Bức tranh tổng quan sau sắp xếp bộ máy của hệ thống chính trị cả nước chính là việc cắt giảm được các đầu mối không cần thiết, sáp nhập, hợp nhất những đơn vị, tổ chức có chức năng, nhiệm vụ giống nhau để đạt hiệu quả hoạt động tốt nhất. Không ít bộ, ngành, địa phương đã có sự sáng tạo, linh hoạt trong công tác tổ chức, sắp xếp lại bộ máy. Đặc biệt, yếu tố quan trọng trong công tác này chính là làm tốt công tác tư tưởng, tạo sự đồng thuận, thống nhất cao cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức đã được thực hiện tốt, đảm bảo công khai, dân chủ, minh bạch.

Tại Đồng Nai, theo lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, sau hợp nhất, sáp nhập, hiệu quả hoạt động của các đơn vị được nâng lên rõ rệt. Điều này được thể hiện ở những con số cụ thể như: 100% sở, ban, ngành được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; 98% hồ sơ, thủ tục được giải quyết đúng hạn; các chỉ số quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội gia tăng. Đặc biệt là giảm chi ngân sách cho hoạt động thường xuyên của tổ chức bộ máy hệ thống chính trị và các đơn vị sự nghiệp công lập.

Việc sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị và đơn vị sự nghiệp công lập từ tỉnh đến cơ sở sẽ tiếp tục phải thực hiện và thực hiện quyết liệt hơn nữa trong thời gian tới. Lộ trình cụ thể đã được tỉnh đề ra và đang nỗ lực để triển khai. Tuy nhiên, việc giám sát quá trình sau hợp nhất, sáp nhập cần phải được chú trọng để đảm bảo các khâu trong dây chuyền tổ chức, bộ máy được vận hành trơn tru, nhất thiết phải nâng cao được hiệu lực, hiệu quả hoạt động. Đặc biệt, cần có sự điều chỉnh sao cho phù hợp với những bất cập nảy sinh sau hợp nhất, sáp nhập, trong đó quan trọng nhất vẫn là yếu tố con người.

Minh Ngọc

.
.
;
.
.