Xã luận

Vững bước đi lên

Cập nhật lúc 22:22, Chủ Nhật, 01/09/2019 (GMT+7)

Ngày này cách đây 74 năm, ngày 2-9-1945, sau thắng lợi của Cách mạng tháng Tám vĩ đại, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, thay mặt Chính phủ Cách mạng lâm thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc bản Tuyên ngôn độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa - nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam Á. Sự kiện này đã mở ra một trang sử mới, chói lọi nhất trong lịch sử hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam. Nhân dân ta  từ thân phận nô lệ vươn lên làm chủ vận mệnh của mình. Từ đây, đất nước, xã hội, dân tộc và con người Việt Nam bước vào kỷ nguyên mới – kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội.

Những bài học kinh nghiệm quý báu của cuộc Cách mạng tháng Tám và tinh thần Quốc khánh 2-9 đã tạo nên sức mạnh, nội lực cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta bước tiếp những chặng đường mới, viết tiếp những trang sử vẻ vang trong thời đại Hồ Chí Minh. Đó là chiến thắng vĩ đại trong các cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, đưa cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội và tiếp tục đạt được những thành tựu to lớn và có ý nghĩa lịch sử trong công cuộc đổi mới đất nước...

Phát huy tinh thần Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta tiếp tục kiên định lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, thực hiện Di chúc thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh và phương châm đã được Đảng ta xác định: “Phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm, xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt và xây dựng nền văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội” để sớm đưa đất nước ta trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại hóa.

Từ truyền thống vùng đất miền Đông gian lao mà anh dũng, cùng với cả nước, Đảng bộ và nhân dân Đồng Nai luôn phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh. Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, vai trò và hiệu lực quản lý của bộ máy chính quyền các cấp; thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, Đồng Nai đang là địa phương có tốc độ phát triển nhanh, một địa bàn động lực có đóng góp tích cực, xứng đáng vào sự phát triển của đất nước và sự nghiệp đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo. Liên tục trong hơn 10 năm qua, tốc độ tăng trưởng kinh tế của Đồng Nai luôn đạt cao và ổn định so với cả nước. Trong 6 tháng đầu năm 2019, GRDP của tỉnh tăng hơn 8%. Đồng Nai cũng là địa phương dẫn đầu cả nước trong chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Kinh tế phát triển cũng đã góp phần cải thiện đời sống người dân về mọi mặt. Hiện thu nhập bình quân đầu người ở Đồng Nai đạt 4.226 USD/năm; hộ nghèo còn dưới 1% theo chuẩn nghèo mới của tỉnh. Riêng các hộ gia đình chính sách, người có công đã có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình của toàn tỉnh.

Những thành tựu quan trọng trên tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội mà Đồng Nai đạt được những năm qua thể hiện sự quyết tâm, đồng thuận cao của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân. Đó cũng chính là những việc làm thiết thực nhất trong thực hiện Di chúc và những lời căn dặn của Người, trong học tập và làm theo Bác mà toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta đang quyết tâm thực hiện.

Kỷ niệm 74 năm Quốc khánh 2-9, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trong tỉnh đoàn kết một lòng với tinh thần dân chủ, kỷ cương, năng động, sáng tạo, quyết tâm thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2016-2020); đồng thời thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đây cũng là dịp chúng ta nhận thức rõ hơn những bài học kinh nghiệm quý báu và phát huy hào khí, tinh thần Quốc khánh 2-9 bất diệt để cùng đoàn kết, quyết tâm và nỗ lực xây dựng Đồng Nai ngày càng giàu mạnh, văn minh, phát triển nhanh và bền vững cùng đất nước.

ĐN

 

.
.
;
.
.