Cạnh tranh bằng sự an toàn

Cập nhật lúc 00:10, Thứ Năm, 15/10/2015 (GMT+7)

Càng hi nhp sâu, chăn nuôi Vit Nam càng bc l nhng đim yếu trong cnh tranh trên th trường thế gii. Câu chuyn con gà công nghip điêu đứng vì gà M; bò Úc đang chiếm lĩnh th trường ni địa... đang là minh chng sinh động cho thc tế ca ngành chăn nuôi. Tìm gii pháp để tăng sc cnh tranh cho ngành chăn nuôi đang là vn đề thi s “nóng” hin nay. Trong đó, xây dng thương hiu sn phm chăn nuôi ni địa bng uy tín cht lượng, đảm bo an toàn v sinh thc phm được cho là yếu t sng còn trong cnh tranh khi bước vào sân chơi toàn cu. Người Nông Thôn (NNT) tui đem ni dung này trao đổi vi bà con.

- Theo NNT được biết, rt nhiu doanh nghip, tp đoàn có vn đầu tư trc tiếp nước ngoài đầu tư trong ngành chăn nuôi ti Vit Nam đang đẩy mnh ci tiến, ng dng công ngh mi vi mc tiêu gim giá thành sn xut, tăng cht lượng để cnh tranh vi làn sóng tht ngoi đang tràn vào th trường Vit Nam.

- Nông dân chúng tôi cũng rt quan tâm đến vic ng dng công ngh vào sn xut theo hướng an toàn. Nhưng nhng h chăn nuôi gia đình vi quy mô nh l, vn yếu nên rt khó chuyn hướng đầu tư.

- NNT tui thy Đồng Nai đang tp trung quy hoch và khuyến khích phát trin các vùng chăn nuôi tp trung theo hướng an toàn dch bnh. Tnh có nhiu chính sách h tr người chăn nuôi ng dng khoa hc - k thut vào sn xut theo hướng an toàn.

- Nhưng vn đề đầu ra cho sn phm sch hin đang gp rt nhiu khó khăn, cũng là rào cn để nông dân chúng tôi mnh dn chuyn đổi. 

- Hin nay rt nhiu doanh nghip sn sàng bt tay vi nông dân, bao tiêu sn phm sch ca bà con vi giá tt. Cơ hi cho người chăn nuôi Đồng Nai không ch riêng vi con heo, con gà mà còn m rng sang các ngành chăn nuôi đại gia súc, nuôi trng thy sn... C th, Đồng Nai s xây dng khu nông nghip công ngh cao nuôi tôm siêu thâm canh ti xã Phước An (huyn Nhơn Trch). Trong đó, Tp đoàn Vit Úc (TP.H Chí Minh) s đầu tư vào đây d án khu phc hp sn xut tôm cht lượng cao, đầu tư nhà máy chế biến để xut khu. D án chăn nuôi công ngh cao này không ch là cơ hi riêng ca doanh nghip mà tnh còn có nhiu chính sách khuyến khích, h tr các h nông dân tham gia; doanh nghip cũng cam kết s bao tiêu sn phm sch cho nông dân. Theo doanh nghip này, tôm được cho là mt trong nhng ngành được hưởng li ln khi TPP có hiu lc vì th trường nhp khu chính ca Vit Nam là Nht Bn, M, Úc... đều là các thành viên ca TPP.

Người Nông Thôn

 

.
.
;
.
.