Đưa lịch sử Đảng bộ địa phương vào chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị

Cập nhật lúc 20:11, Chủ Nhật, 07/11/2021 (GMT+7)

(ĐN)- Theo Trung tâm Chính trị H.Định Quán, thực hiện Chỉ thị 20-CT/TW ngày 18-1-2018 của Ban Bí thư về tiếp tục tăng cường, nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng, huyện đã đưa nội dung lịch sử Đảng bộ huyện vào giảng dạy tại Trung tâm Chính trị huyện đối với các lớp bồi dưỡng lý luận chính trị. Qua đó, góp phần nâng cao sự hiểu biết của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân về vùng đất, con người và truyền thống của địa phương; khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng bộ huyện trong công cuộc xây dựng quê hương; củng cố niềm tin cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân, phát huy truyền thống cách mạng, quyết tâm xây dựng huyện ngày càng phát triển.

Tính đến nay, huyện đã đưa vào chương trình giảng dạy tại Trung tâm Chính trị huyện với 2.203 học viên được học tập các nội dung về vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; nghị quyết đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và lịch sử Đảng bộ địa phương.

Dương An

.
.
.
.
.