Tăng cường phối hợp, nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐND

Cập nhật lúc 20:08, Thứ Ba, 19/01/2021 (GMT+7)

Trong năm 2020, công tác phối hợp giữa HĐND tỉnh với Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH), UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và HĐND cấp huyện đã được triển khai thường xuyên, chặt chẽ, đảm bảo theo chương trình kế hoạch và quy chế đề ra.

Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Tiến Dũng (thứ ba từ trái qua) cùng tổ đại biểu HĐND tỉnh đơn vị số 11 H.Long Thành trao đổi với cử tri tại hội nghị tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp 18 HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 tại xã Bàu Cạn (H.Long Thành). Ảnh: Hồ Thảo
Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Tiến Dũng (thứ ba từ trái qua) cùng tổ đại biểu HĐND tỉnh đơn vị số 11 H.Long Thành trao đổi với cử tri tại hội nghị tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp 18 HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 tại xã Bàu Cạn (H.Long Thành). Ảnh: Hồ Thảo

Năm 2021 đặc thù là năm chuyển tiếp giữa hai nhiệm kỳ, là năm thực hiện bầu cử ĐBQH khóa XV và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh... đòi hỏi công tác phối hợp cần tiếp tục được làm tốt hơn nữa để góp phần thực hiện thành công các nhiệm vụ chính trị quan trọng này.

* Nhiều kết quả đáng ghi nhận

Theo Thường trực HĐND tỉnh, năm 2020, việc phối hợp trong tổ chức kỳ họp HĐND tỉnh được tiến hành chặt chẽ. Trong năm đã phối hợp tổ chức thành công 5 kỳ họp, ban hành 79 nghị quyết làm cơ sở trong công tác quản lý, điều hành nhà nước tại địa phương. Trong đó, có một số nghị quyết quan trọng, có tác động sâu rộng, trực tiếp đến đời sống người dân, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Phú Cường cho rằng, điểm đáng ghi nhận trong công tác này phải kể đến là việc các ban HĐND tỉnh đã chủ động tham gia các cuộc họp của UBND tỉnh, góp ý ngay trong quá trình xây dựng đề án, dự thảo nghị quyết, do đó hoạt động thẩm tra ngày càng được cải tiến, tạo được sự đồng thuận hơn đối với các nội dung trình tại các kỳ họp. Đối với một số nội dung chưa rõ, cần bổ sung thông tin trước khi Thường trực HĐND tỉnh cho ý kiến, UBND tỉnh đã có báo cáo giải trình bổ sung theo đề nghị của Thường trực HĐND tỉnh, từ đó giúp cho việc ban hành các quy định kịp thời, chặt chẽ.

Đại biểu Viên Hồng Tiến, Tổ trưởng Tổ đại biểu H.Xuân Lộc cho rằng, một trong những điểm nổi bật trong kết quả hoạt động của HĐND trong năm 2020 chính là sự nỗ lực trong việc ban hành các văn bản quy phạm pháp luật; điều này được thể hiện qua con số 79 nghị quyết được ban hành. Trong quá trình thực hiện, HĐND tỉnh đã phát hiện điều chỉnh, sửa đổi nhiều nội dung chưa được chặt chẽ trong xây dựng một số dự thảo nghị quyết, đề án, tờ trình, báo cáo của UBND tỉnh trình kỳ họp HĐND tỉnh, thậm chí phải đưa ra khỏi danh mục ban hành nghị quyết các trường hợp đề án, tờ trình chưa đảm bảo quy định và quy trình xây dựng ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Từ đó, giúp cho việc ban hành các quy định kịp thời, chặt chẽ.

Theo Thường trực HĐND tỉnh, một kết quả nổi bật khác trong công tác phối hợp phải kể đến là công tác tiếp xúc cử tri được Thường trực HĐND tỉnh phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức chu đáo, tạo điều kiện thuận lợi cho đại biểu tiếp xúc cử tri nơi ứng cử và nơi cư trú. Trong năm 2020, Thường trực HĐND tỉnh xây dựng kế hoạch và phối hợp với ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp tổ chức cho đại biểu tiếp xúc cử tri 3 đợt sau Kỳ họp thứ 13 và trước các kỳ họp thứ 16, thứ 18 HĐND tỉnh khóa IX để báo cáo kết quả các kỳ họp HĐND tỉnh, báo cáo tóm tắt tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2020 và thông báo dự kiến chương trình các kỳ họp thường lệ năm 2020 cũng như thu thập ý kiến, phản ánh, kiến nghị của cử tri.

 Tại 3 đợt tiếp xúc cử tri, đại biểu HĐND tỉnh đã thực hiện tiếp xúc tại 245 lượt điểm, với 13.632 lượt cử tri tham dự, phát biểu, phản ánh, kiến nghị. Đa số các ý kiến, kiến nghị của cử tri đã được đại biểu HĐND tỉnh và đại diện lãnh đạo các địa phương, đơn vị hướng dẫn, giải thích và trả lời trực tiếp cho cử tri tại các buổi tiếp xúc. Cùng với đó, được Đoàn ĐBQH và UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo, xử lý và trả lời theo quy  định.

Đại biểu Trần Bá Đạt, Tổ trưởng Tổ đại biểu đơn vị H.Định Quán cho hay, công tác tiếp xúc cử tri được Tổ phối hợp chặt chẽ với HĐND huyện, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, xã trong việc lựa chọn địa điểm tiếp xúc, tránh trùng lắp. UBND huyện bố trí các phòng, ban chuyên môn đến dự, qua đó lắng nghe và kịp thời ghi nhận, giải thích, trả lời, giải quyết cho người dân.

* Để tạo niềm tin cho cử tri và nhân dân

Đồng chí Nguyễn Phú Cường, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cho rằng, bên cạnh những mặt đạt được, công tác phối hợp giữa Thường trực HĐND tỉnh với Đoàn ĐBQH, UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và HĐND cấp huyện trong năm 2020 vẫn còn một số hạn chế. Trong đó, việc xây dựng một số dự thảo nghị quyết, đề án, tờ trình, báo cáo của UBND tỉnh trình kỳ họp HĐND tỉnh vẫn chưa được chặt chẽ nên phải điều chỉnh, sửa đổi nhiều nội dung. Còn trường hợp đề án, tờ trình UBND tỉnh trình kỳ họp nhưng chưa đảm bảo quy định và quy trình xây dựng ban hành văn bản quy phạm pháp luật nên phải đưa ra khỏi danh mục ban hành nghị quyết...

Theo đồng chí Nguyễn Phú Cường, năm 2021, năm chuyển tiếp giữa hai nhiệm kỳ, là năm thực hiện bầu cử ĐBQH khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh... đòi hỏi công tác phối hợp cần phải được làm tốt hơn nữa để thực hiện thành công các nhiệm vụ chính trị quan trọng này.

Trong đó, Thường trực HĐND tỉnh và các ban HĐND tỉnh cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ với UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh nhằm tổ chức thành công kỳ họp tổng kết nhiệm kỳ 2016-2021 HĐND tỉnh khóa IX và các kỳ họp thường lệ năm 2021 HĐND tỉnh khóa X theo quy định. Cùng với đó, căn cứ vào tình hình thực tiễn có thể tổ chức kỳ họp chuyên đề để kịp thời xem xét thông qua các nghị quyết quan trọng, cấp bách, đảm bảo đúng quy định của pháp luật và đảm bảo điều kiện để Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức phản biện xã hội. Phối hợp tốt trong công tác chuẩn bị và tổ chức bầu cử ĐBQH khóa XV và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh.

Phó chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Ngọc Tuấn cho biết, dự kiến tháng 3-2021, HĐND tỉnh sẽ tổng kết nhiệm kỳ 2016-2021. Từ nay đến hết nhiệm kỳ sẽ không tổ chức kỳ họp nào để xử lý các vấn đề phát sinh. Do đó, UBND tỉnh cần tính toán, trao đổi lại với các ban HĐND tỉnh nội dung cần xin ý kiến, cần trình và chuẩn bị kỹ càng để đảm bảo theo đúng quy trình, quy định.

 Phó chủ tịch HĐND tỉnh cho rằng, nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2021 có thể quyết định chất lượng hoạt động của cả nhiệm kỳ, đặc biệt là việc bầu cử. Do đó, cần phải rà soát, đánh giá lại cơ cấu, số lượng, chất lượng đại biểu của nhiệm kỳ 2016-2021; trên cơ sở đó, Thường trực HĐND cấp xã, huyện đề xuất với cấp ủy để có cơ cấu, số lượng đại biểu phù hợp.

Đồng chí Nguyễn Phú Cường nhấn mạnh, để thực hiện tốt các nhiệm vụ năm 2021, từ nay đến bầu cử, các đại biểu cần cố gắng tập trung giám sát những khiếu nại, kiến nghị của cử tri, nhất là liên quan đến các vụ việc tồn đọng kéo dài, đồng thời nắm rõ bản chất vấn đề, nắm rõ sự việc, dư luận để giải quyết cho dứt điểm. Qua đó, tạo niềm tin cho cử tri và nhân dân, tạo sự phấn khởi, sự tin tưởng khi người dân đi bầu cử các đại biểu HĐND nhiệm kỳ mới.

Cũng theo Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, năm 2021, cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong việc tổ chức cho đại biểu tiếp xúc cử tri nơi cư trú kết hợp với tiếp xúc cử tri nơi ứng cử trước và sau kỳ họp thường lệ năm 2021 của HĐND tỉnh. Phối hợp trong việc chuyển và xử lý, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền giải quyết của Trung ương và cấp tỉnh theo quy định; phối hợp theo dõi, giám sát việc giải quyết các kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp HĐND tỉnh.

 Bên cạnh đó, tùy vào tình hình thực tiễn của địa phương, Thường trực HĐND tỉnh có thể phối hợp với Đoàn ĐBQH tỉnh, UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và HĐND cấp huyện tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri theo chuyên đề. Đồng thời, tiếp tục phối hợp có hiệu quả trong công tác tiếp dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo. Trong đó, cần chú trọng đổi mới phương thức và nâng cao hiệu quả tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị thuộc địa bàn ứng cử. Nghiên cứu, lựa chọn giám sát những nội dung đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân và việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân trên địa bàn tỉnh...

Theo Thường trực HĐND tỉnh, đến nay, đại biểu HĐND tỉnh đã hoàn thành đợt tiếp xúc cử tri cuối cùng của nhiệm kỳ 2016-2021. Đối với các ý kiến, kiến nghị của cử tri tại buổi tiếp xúc sau kỳ họp HĐND tỉnh thứ 18 vừa qua, Thường trực HĐND tỉnh sẽ tiến hành tổng hợp, chuyển đến UBND tỉnh theo đúng quy định và thông lệ. Do đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 không còn buổi tiếp xúc nào nên nội dung trả lời cử tri sẽ được đăng tải lên website HĐND tỉnh để cử tri và nhân dân truy cập, xem và nắm nội dung. Đồng thời gửi đến đại biểu để nắm và trả lời với cử tri thông qua các hình thức giữ mối liên hệ giữa cử tri và đại biểu.

Thảo Lâm

.
.
.
.
.