Kết quả tích cực trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí

Cập nhật lúc 20:26, Thứ Năm, 18/06/2020 (GMT+7)

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, những năm qua Ban TVTU đã ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng thực hiện nghiêm công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, bước đầu đạt những kết quả tích cực.

Thường trực Đảng ủy xã Thạnh Phú, H.Vĩnh Cửu (bìa trái) giám sát công trình xây dựng Trường tiểu học Chu Văn An
Thường trực Đảng ủy xã Thạnh Phú, H.Vĩnh Cửu (bìa trái) giám sát công trình xây dựng Trường tiểu học Chu Văn An

Những kết quả trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí trên địa bàn tỉnh đã góp phần thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ chung của tỉnh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, phát triển kinh tế, củng cố niềm tin của nhân dân đối với các cấp ủy Đảng và chính quyền.

* Chủ động phòng ngừa tham nhũng

Theo báo cáo của Tỉnh ủy, những năm qua cấp ủy, chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục về phòng, chống tham nhũng, lãng phí với nhiều hình thức phong phú. Trong đó năm 2019, các đơn vị, địa phương đã tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng cho 34.480 lượt cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh vẫn còn một số hạn chế. Đó là việc phát hiện tham nhũng qua công tác tự kiểm tra nội bộ còn hạn chế; người đứng đầu một số cơ quan, đơn vị có lúc chưa thực sự quan tâm sâu sát trong kiểm tra, đôn đốc công tác phòng, chống tham nhũng tại đơn vị mình. Một số cấp ủy địa phương rất ít thực hiện các cuộc kiểm tra, giám sát chuyên đề về công tác thanh tra, giải quyết đơn thư, điều tra, truy tố, xét xử các vụ việc, vụ án kinh tế, tham nhũng.

Hằng tháng, hằng quý ban tuyên giáo từ tỉnh đến cơ sở đều tuyên truyền đến cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí. Qua đó giúp cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên nhận thức sâu sắc về mục đích, ý nghĩa, vai trò, trách nhiệm trong công tác phòng, chống tham nhũng tại địa phương, đơn vị mình.

Cấp ủy, chính quyền, đơn vị, địa phương cũng đã chỉ đạo xử lý nghiêm trách nhiệm người đứng đầu theo Quy định 15-QĐ/TU của Ban TVTU trong trường hợp tự kiểm tra không phát hiện hoặc phát hiện nhưng xử lý không nghiêm đối với sai phạm của cán bộ, đảng viên. Chỉ tính riêng năm 2019, các ngành liên quan đã xem xét, xử lý trách nhiệm người đứng đầu do để xảy ra tham nhũng, lãng phí ở một số cơ quan, đơn vị, như kỷ luật nguyên Chủ tịch UBND P.Tân Vạn (TP.Biên Hòa) do thiếu trách nhiệm trong công tác lãnh đạo để xảy ra vụ việc tham nhũng tại địa phương; kỷ luật về trách nhiệm của lãnh đạo, chỉ huy Công an TP.Biên Hòa để xảy ra tham nhũng ở đơn vị mình phụ trách…

Phó bí thư thường trực Thành ủy Biên Hòa Huỳnh Tấn Đạt cho biết, Ban thường vụ Thành ủy thường xuyên chỉ đạo tổ chức tuyên truyền, quán triệt đến cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân các chỉ thị, kết luận của Bộ Chính trị về thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Đồng thời, đã tiến hành kiểm tra 6 cấp ủy, tổ chức Đảng trực thuộc về thực hiện Kết luận
10-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khóa X; Chương trình 91-CTr/TU của Ban thường vụ Thành ủy gắn với việc thực hiện Quy định 15-QĐ/TU của Ban TVTU về Trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Qua kiểm tra, các cấp ủy đều thực hiện nghiêm việc quán triệt và chủ động trong phát hiện, đấu tranh với những hiện tượng tiêu cực và vụ việc có dấu hiệu tham nhũng trong cơ quan, đơn vị mình.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh cũng đã thực hiện nghiêm Chỉ thị
33-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát kê khai tài sản, thu nhập của cán bộ, đảng viên. Hằng năm, gần 99% số người thuộc diện phải kê khai đã thực hiện minh bạch tài sản và thu nhập cá nhân. Các bản kê khai tài sản, thu nhập đều được cơ quan chức năng thẩm định.

Theo Ban Nội chính Tỉnh ủy, trong năm 2018, đơn vị đã phối hợp các đơn vị liên quan, thẩm định 46 bản kê khai tài sản, thu nhập của các ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, tất cả các bản này đều kê khai đầy đủ các nội dung theo quy định. Sau thẩm định, Ban TVTU đã tổ chức công khai các bản kê khai tài sản tại hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh tháng 7-2019, sau đó báo cáo Ban Bí thư theo dõi, chỉ đạo.

* Tăng cường kiểm tra, thanh tra, xử lý sai phạm

Để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ, nghiêm túc, có hiệu quả các giải pháp phòng, chống tham nhũng; tăng cường thanh tra trách nhiệm đối với người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong công tác phòng, chống tham nhũng, UBND tỉnh đã ban hành nhiều chương trình, kế hoạch về công tác phòng, chống tham nhũng. Căn cứ chỉ đạo của UBND tỉnh, các đơn vị, địa phương chủ động triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp về phòng, chống tham nhũng, nhất là công tác cải cách thủ tục hành chính đã được công khai minh bạch, tránh gây phiền hà, nhũng nhiễu, nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế của tỉnh.

Nhằm chủ động phát hiện các hành vi tham nhũng, Chủ tịch UBND tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị, địa phương đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra đối với các lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh tham nhũng như: quản lý đất đai, đầu tư xây dựng, tài chính ngân sách và tăng cường tự kiểm tra nội bộ việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ của cán bộ, công chức, viên chức do mình quản lý nhằm ngăn ngừa, kịp thời phát hiện, xử lý hành vi tham nhũng. Kết quả trong năm 2019, toàn tỉnh đã triển khai 70 cuộc thanh tra tại 276 đơn vị trên các lĩnh vực, trong đó có 53 cuộc thanh tra theo kế hoạch và 17 cuộc thanh tra đột xuất. Qua kết luận thanh tra, phát hiện 42 đơn vị sai phạm; kiến nghị và đã thu hồi hơn 3,1 tỷ đồng/hơn 4,2 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 74%; chuyển cơ quan điều tra 4 vụ việc, với 25 đối tượng có liên quan.

Các đơn vị, địa phương còn tiến hành 7 cuộc thanh tra trách nhiệm việc thực hiện các quy định pháp luật về tiếp công dân, giải quyết đơn và phòng, chống tham nhũng. Các đơn vị, địa phương cũng đã chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ xác minh, điều tra, xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng, kinh tế; công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ việc, vụ án tham nhũng, kinh tế. Tăng cường theo dõi, đôn đốc, kiểm tra đối với các tổ chức, cá nhân làm công tác giám định, định giá tài sản; đẩy nhanh tiến độ thực hiện các yêu cầu trưng cầu của các cơ quan tiến hành tố tụng về giám định, định giá tài sản, cung cấp tài liệu phục vụ yêu cầu điều tra các vụ việc, vụ án. Chỉ đạo làm rõ trách nhiệm và có biện pháp xử lý nghiêm theo quy định pháp luật đối với tập thể, cá nhân cố tình né tránh, chậm trễ, kéo dài, kết luận sai lệch trong giám định, định giá tài sản, cung cấp tài liệu.

Đồng chí Phạm Văn Ru, Ủy viên Ban TVTU, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy cho biết, Ban TVTU và các cấp ủy đã xác định công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí là một trọng tâm của công tác xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước nên đã có nhiều giải pháp phòng ngừa, đấu tranh chống tham nhũng theo quy định của pháp luật. Cụ thể, đã xác định rõ các lĩnh vực trọng tâm, địa bàn trọng điểm để tập trung chỉ đạo; lựa chọn bố trí những cán bộ có năng lực, bản lĩnh và phẩm chất đạo đức làm công tác phòng, chống tham nhũng; tăng cường kiểm tra, giám sát, đưa công tác phòng, chống tham nhũng vào chương trình công tác tháng, quý, năm.

Bên cạnh đó, đưa kết quả công tác phòng, chống tham nhũng trở thành một trong các tiêu chí để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ mỗi cơ quan, đơn vị. Đẩy mạnh đấu tranh tự phê bình và phê bình; chủ động phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời, nghiêm minh các hành vi tham nhũng ngay tại các cơ quan, đơn vị và xử lý nghiêm trách nhiệm người đứng đầu khi để xảy ra tham nhũng, góp phần hạn chế và từng bước đẩy lùi tệ tham nhũng trên địa bàn tỉnh.

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí trên địa bàn tỉnh, Ban TVTU đề nghị các cấp ủy chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, nâng cao tính tự giác, thống nhất về ý chí và hành động trong cán bộ, đảng viên và nhân dân; phát huy tính tiên phong, gương mẫu của cấp ủy, cán bộ, đảng viên, trước hết là người đứng đầu trong công tác phòng, chống tham nhũng. Tập trung rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các quy định của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước để có biện pháp khắc phục những sơ hở, bất cập trong quản lý kinh tế - xã hội, phòng ngừa tham nhũng. Tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý kỷ luật những vụ việc tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Bảo vệ người phát hiện, tố giác, đấu tranh chống tham nhũng; xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân có hành vi trả thù, trù dập người tố cáo; qua đó củng cố niềm tin cho cán bộ, đảng viên và nhân dân trong công tác phòng, chống tham nhũng.

Phương Hằng

 

.
.
.
.
.