Đảng bộ huyện Vĩnh Cửu: Kết nạp 250 đảng viên mới

Cập nhật lúc 21:49, Thứ Sáu, 10/01/2020 (GMT+7)

(ĐN) - Trong năm 2019, Đảng bộ huyện Vĩnh Cửu đã kết nạp 250 đảng viên mới, bằng 5,86% so với tổng số đảng viên cuối năm 2018, đạt chỉ tiêu Tỉnh ủy giao. Trong số đảng viên mới kết nạp nói trên, có 21 đảng viên được kết nạp trong doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

Như vậy đến nay, Đảng bộ huyện Vĩnh Cửu có 4.378 đảng viên; 65/65 chi bộ ấp, khu phố đều có chi ủy. Dự ước trong năm 2019, có trên 90% tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Đảng bộ huyện và trên 90% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Trước đó vào năm 2018, Đảng bộ huyện Vĩnh Cửu có 95% tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ và 96% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Dương An

.
.
.
.
.