Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh: Chú trọng đào tạo, bồi dưỡng chính trị

Cập nhật lúc 21:49, Thứ Sáu, 10/01/2020 (GMT+7)

(ĐN) - Trong những năm qua, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh đã chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên và công nhân lao động.

Trong đó, năm 2019 đã mở 9 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị, với 1.293 học viên theo học (gồm các lớp đối tượng kết nạp Đảng, lớp đảng viên mới, lớp nghiệp vụ công tác Đoàn, lớp nghiệp vụ văn phòng cấp ủy và lớp kiến thức quốc phòng - an ninh). Đồng thời, đã phối hợp với Trường Chính trị tỉnh mở 1 lớp trung cấp lý luận chính trị - hành chính, học vào thứ sáu và thứ bảy hằng tuần, có 84 học viên tham dự.

Việc quan tâm đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị của Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh thời gian qua đã góp phần nâng dần trình độ chính trị cho cán bộ, đảng viên và công nhân lao động. Tuy nhiên, hầu hết cấp ủy trong doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trực thuộc khối chưa đạt chuẩn về trình độ chính trị.          

                Phương Hằng

.
.
.
.
.