Đồng chí Nguyễn Phú Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh:

Đẩy mạnh các phong trào thi đua trong đoàn viên, người lao động

Cập nhật lúc 22:01, Thứ Tư, 11/07/2018 (GMT+7)

TIN LIÊN QUAN
Ngày 11-7, tại Đại hội Công đoàn tỉnh Đồng Nai lần thứ X (nhiệm kỳ 2018-2023), đồng chí Nguyễn Phú Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, đã có bài phát biểu quan trọng. Báo Đồng Nai trân trọng trích đăng một phần bài phát biểu của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy.

Đồng chí Nguyễn Phú Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, phát biểu tại đại hội. Ảnh: Huy Anh
Đồng chí Nguyễn Phú Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, phát biểu tại đại hội. (Ảnh: Huy Anh)

* Nhiều thành tựu nổi bật

Công đoàn Đồng Nai trong những năm qua đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam và Tỉnh ủy Đồng Nai trong thực hiện nhiệm vụ, thể hiện tốt vai trò là tổ chức đại diện cho người lao động, bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng và chăm lo thiết thực đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên và người lao động; đồng thời tích cực tham gia đóng góp xây dựng chính quyền công khai, minh bạch ở các cấp, các địa phương.

Đội ngũ cán bộ Công đoàn phải đảm bảo yêu cầu thông thạo nghiệp vụ Công đoàn, am hiểu kiến thức pháp luật, có năng lực vận động quần chúng, tâm huyết và trách nhiệm với công việc; dám đấu tranh chống lại những hiện tượng tiêu cực và sự cám dỗ về vật chất để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, người lao động. Chú trọng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Công đoàn xuất thân từ công nhân, từ thực tiễn lao động, sản xuất, xem đây là một bộ phận không tách rời trong đào tạo, bổ sung nguồn cán bộ của hệ thống chính trị.

Các cấp Công đoàn trong tỉnh đã tích cực phối hợp kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chế độ chính sách như: tiền lương, tiền thưởng, bữa ăn giữa ca, việc đóng bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp… cho người lao động nhằm hạn chế thấp nhất các vụ tranh chấp lao động, ngừng việc tập thể (giảm 428 vụ so với nhiệm kỳ trước). Phối hợp với các ngành chức năng tổ chức thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động của cơ quan, tổ chức doanh nghiệp trong thực hiện các chế độ, chính sách đối với người lao động. Tích cực tham gia quản lý nhà nước, quản lý kinh tế - xã hội, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong cơ quan, tổ chức doanh nghiệp.

Đoàn chủ tịch Đại hội Liên đoàn Lao động tỉnh nhiệm kỳ 2018 - 2023
Đoàn chủ tịch Đại hội Công đoàn tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2018 - 2023. (Ảnh: Huy Anh)

Các hoạt động an sinh xã hội, hỗ trợ, chăm lo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của đoàn viên, người lao động được quan tâm, thông qua các chương trình, hoạt động thiết thực, có ý nghĩa sâu sắc như: nhà ở mái ấm Công đoàn, tết sum vầy, tết lao động, tháng công nhân, tuần lễ văn hóa công nhân, chương trình phúc lợi đoàn viên lợi ích đoàn viên, tuyên dương con công nhân viên chức lao động có thành tích học giỏi, sống tốt... đã thể hiện tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái của tổ chức Công đoàn và phát huy các nguồn lực xã hội cùng chung tay chăm lo cho đội ngũ công nhân viên chức lao động tỉnh nhà.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Công đoàn tỉnh khóa X
Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh khóa X. (Ảnh: Huy Anh)

Nội dung, phương thức hoạt động của Công đoàn các cấp có nhiều đổi mới. Các phong trào thi đua yêu nước được tổ chức hiệu quả với hình thức phong phú, đa đạng, thu hút sự tham gia đông đảo, khơi dậy và phát huy tinh thần lao động sáng tạo của đội ngũ công nhân viên chức, người lao động như: lao động giỏi, lao động sáng tạo, học tập nâng cao trình độ về mọi mặt đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước gắn với phong trào Chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh... Trong nhiệm kỳ qua, có trên 97.639 sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, mẫu mã mới làm lợi cho các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp hàng ngàn tỷ đồng.

Con của công chức, viên chức, người lao động trong tỉnh biểu diễn văn nghệ chào mừng Đại hội (Ảnh: Huy Anh)
Con của công chức, viên chức, người lao động trong tỉnh biểu diễn văn nghệ chào mừng Đại hội (Ảnh: Huy Anh)

Công tác phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh được các cấp Công đoàn nỗ lực thực hiện, đạt được nhiều kết quả tích cực; tỷ lệ Công đoàn cơ sở vững mạnh thực chất tăng lên qua từng năm rất đáng khích lệ, đồng thời đã bồi dưỡng, giới thiệu được 19.954 đoàn viên ưu tú cho cấp ủy Đảng xem xét kết nạp, qua đó đã kết nạp được 8.351 đảng viên mới, trong đó có 1.372 đảng viên là công nhân trực tiếp sản xuất; giới thiệu cho Đảng nhiều cán bộ trưởng thành từ phong trào công nhân và hoạt động Công đoàn, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng.

* Vượt qua thách thức

Với trọng trách mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh nhà đặt kỳ vọng vào tổ chức Công đoàn để tập hợp, động viên nguồn lực to lớn của đội ngũ giai cấp công nhân tỉnh Đồng Nai đóng góp quan trọng trong thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh đề ra, tôi đề nghị đại hội thảo luận, xem xét, quyết định một số vấn đề tập trung thực hiện trong giai đoạn 5 năm tới và những năm tiếp theo:

Thứ nhất, tiếp tục tham mưu cho Tỉnh ủy thực hiện Kết luận số 79 của Bộ Chính trị đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 20 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” gắn với việc đẩy mạnh thực hiện “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” nhằm tạo sự chuyển biến tích cực và mạnh mẽ về nhận thức và hành động của mỗi cán bộ, công chức, viên chức, công nhân, người lao động, góp phần ngăn chặn hiệu quả các hành vi tiêu cực trong xã hội, tạo môi trường văn hóa lành mạnh để phát triển nhân cách người lao động thời kỳ mới...

Các đại biểu biểu quyết thông qua chương trình đại hội.
Các đại biểu biểu quyết thông qua chương trình đại hội. (Ảnh: Huy Anh)

Thứ hai, rà soát, điều chỉnh, bổ sung các quy chế phối hợp và tích cực phối hợp với các cấp, các ngành trong tỉnh để nâng cao hiệu quả công tác đại diện, chăm lo thiết thực và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động. Tăng cường hướng dẫn các Công đoàn cơ sở phối hợp, vận động người sử dụng lao động thực hiện đúng các quy định về chính sách, pháp luật lao động, quy chế dân chủ ở cơ sở. Bên cạnh đó, chủ động trong phát hiện, tiếp nhận thông tin, kịp thời giải quyết những bức xúc, tranh chấp lao động từ những việc nhỏ nhất - phải là chỗ dựa thật sự vững chắc của đoàn viên, người lao động. Cán bộ Công đoàn phải biết đoàn viên, người lao động của mình muốn gì, cần gì, để từ đó tổ chức phong trào, thực hiện nhiệm vụ, thu hút, tập hợp đoàn viên, người lao động; kiên quyết không để những thế lực khác lôi kéo, tập hợp lực lượng, chiếm lĩnh vai trò, vị trí của mình.

Thứ ba, đẩy mạnh việc tổ chức các phong trào thi đua yêu nước trong đoàn viên, người lao động; chú trọng xây dựng và nhân rộng điển hình tiêu biểu, gương lao động giỏi, lao động sáng tạo, gương người tốt - việc tốt trong đoàn viên, người lao động, cũng như kịp thời động viên, khen thưởng phù hợp đối với những người sử dụng lao động có nhiều đóng góp trong xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ, chăm lo tốt cho đoàn viên, người lao động; nâng cao vai trò và chất lượng hoạt động của lực lượng đoàn viên, hội viên nòng cốt; đặc biệt, cần quan tâm phát hiện, bồi dưỡng, giới thiệu những đoàn viên ưu tú, tiêu biểu trên các lĩnh vực cho Đảng xem xét kết nạp; đồng thời làm tốt công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý xuất thân từ công nhân.

Thứ tư, tập trung đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên và thành lập Công đoàn cơ sở trong doanh nghiệp ngoài nhà nước; đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức và nâng cao năng lực hoạt động của tổ chức Công đoàn từ tỉnh đến cơ sở; tăng sức lôi cuốn, thu hút, tập hợp người lao động gia nhập và tự nguyện tham gia hoạt động Công đoàn; nỗ lực vận động, thành lập Công đoàn cơ sở theo phương châm “Nơi nào có công nhân lao động, nơi đó có tổ chức Công đoàn”, chủ động xây dựng lực lượng tinh thần và kể cả vật chất với tâm thế tiến công, chủ động, linh hoạt để ứng phó với các vấn đề mới phát sinh nhằm phát huy các cơ hội thuận lợi, hạn chế khó khăn, tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò và truyền thống, sẵn sàng tiên phong đảm nhận những nhiệm vụ, yêu cầu đặt ra với giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn, ứng phó kịp thời những tình huống phức tạp nảy sinh.

Thứ năm, trước những thách thức của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 và thực trạng hiện nay năng suất lao động của chúng ta còn thấp so với khu vực và thế giới, đòi hỏi tinh thần cầu tiến, vượt khó, ham học hỏi, phấn đấu vươn lên làm chủ khoa học - công nghệ, cùng với ý thức kỷ luật lao động, hợp tác - chia sẻ trong đội ngũ công nhân, những người lao động. Tổ chức Công đoàn tỉnh nhà cần chú trọng phối hợp với các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các cơ sở đào tạo trong và ngoài tỉnh tổ chức đào tạo, bồi dưỡng về trình độ chuyên môn, tay nghề cho đội ngũ cán bộ Công đoàn, đoàn viên và công nhân lao động. Tạo điều kiện cho đoàn viên và người lao động tiếp cận khoa học kỹ thuật - công nghệ tiến bộ, hiện đại, qua đó từng bước nâng cao chất lượng đội ngũ công nhân, viên chức, người lao động, đủ điều kiện sẵn sàng đáp ứng yêu cầu từng giai đoạn phát triển và hội nhập; nâng cao năng lực cạnh tranh trong thị trường lao động mở, có khả năng thích nghi và chuyển đổi nghề nghiệp.

Nguyễn Phú Cường

* Tiêu đề và tít phụ do Báo Đồng Nai đặt.


 

 

 

.
.
;
.
.