Sắp xếp lại tổ chức bộ máy

Cập nhật lúc 08:26, Thứ Năm, 26/04/2018 (GMT+7)

Tỉnh ủy vừa có Kế hoạch số 166 về thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII  “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”.

TS. Phạm Văn Thanh, Bí thư Đảng ủy, Phó hiệu trưởng Trường đại học Đồng Nai, cho rằng việc sáp nhập một số trường cao đẳng vào Trường đại học Đồng Nai là chủ trương đúng đắn, phù hợp quy định của Bộ GD-ĐT  nhưng nhập vào phải có đội ngũ giảng dạy, trình độ tương ứng.
TS. Phạm Văn Thanh, Bí thư Đảng ủy, Phó hiệu trưởng Trường đại học Đồng Nai, cho rằng việc sáp nhập một số trường cao đẳng vào Trường đại học Đồng Nai là chủ trương đúng đắn, phù hợp quy định của Bộ GD-ĐT nhưng nhập vào phải có đội ngũ giảng dạy, trình độ tương ứng.

Theo đó, từ nay đến năm 2019, cơ bản hoàn thành việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức bên trong các đơn vị theo hướng giảm đầu mối, giảm cấp trung gian, giảm cấp phó; hạn chế thấp nhất sự chồng chéo, trùng lắp chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực quản lý giữa các cơ quan, đơn vị; thí điểm một số mô hình mới về tổ chức bộ máy và kiêm nhiệm chức danh để tinh gọn đầu mối.

* Giảm số người phục vụ

Đồng chí Phạm Văn Ru, Ủy viên Ban TVTU, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, cho biết trong khi chờ quy định khung của Ban Tổ chức trung ương và Chính phủ, từ tổng kết thực tiễn của địa phương, Đồng Nai chủ động quy định khung biên chế để thành lập phòng và số lượng cấp phó phòng (ban) trực thuộc các cơ quan khối Đảng, MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh và các sở, ban, ngành.

Theo đó, số lượng biên chế để thành lập phòng (ban) trực thuộc các cơ quan Đảng, MTTQ, đoàn thể tối thiểu là 5; cơ quan khối nhà nước tối thiểu là 8. Các phòng không đủ biên chế để bố trí hoặc chức năng nhiệm vụ có tính chất tương đồng thì sáp nhập. Số lượng từ 8-10 biên chế thì bố trí 1 phó phòng; từ 11 biên chế trở lên bố trí 2 phó phòng. Giảm tỷ lệ người phục vụ trong từng cơ quan, đơn vị, nhất là khối văn phòng.

Đồng chí Nguyễn Phú Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, cho biết việc sắp xếp lại tổ chức bộ máy phải hết sức thận trọng vì liên quan đến con người và tâm tư tình cảm của nhiều người. Chủ trương của Trung ương là đúng, phải làm nhưng không nóng vội, làm đến đâu chắc đến đó. Không phải tinh gọn là cộng hết vào mà phải xem xét cẩn thận, làm có chắt lọc, thận trọng.

Đối với hệ thống tổ chức của Đảng sẽ rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy chế làm việc của Tỉnh ủy đảm bảo theo quy định của Trung ương, phù hợp tình hình thực tế địa phương; sắp xếp lại tổ chức bộ máy, đổi mới cơ chế hoạt động của Ban Bảo vệ và chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh.

Bên cạnh đó, sẽ rà soát điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm, mối quan hệ công tác của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh theo hướng tinh gọn, tập trung vào một số nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng, nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động; cụ thể hóa mô hình tổ chức Đảng trong các doanh nghiệp nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập để tăng cường sự lãnh đạo toàn diện của Đảng và quản lý chặt chẽ đội ngũ đảng viên.

Xây dựng và triển khai đề án Văn phòng Tỉnh ủy phục vụ chung đối với các cơ quan tham mưu giúp việc Tỉnh ủy; thực hiện nhất thể hóa chức danh Trưởng ban Tuyên giáo cấp ủy đồng thời là Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện (trường hợp nào khó khăn về nhân sự thì báo cáo Ban TVTU xem xét).

Tiếp tục thực hiện mô hình bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch HĐND các cấp; bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch UBND cấp xã ở những nơi có đủ điều kiện; thí điểm hợp nhất văn phòng cấp ủy với văn phòng HĐND và UBND cấp huyện ở những nơi có đủ điều kiện; thí điểm kiêm nhiệm chức danh người đứng đầu hoặc hợp nhất một số cơ quan của cấp ủy và cơ quan chuyên môn của chính quyền, cơ quan của cấp ủy và MTTQ có chức năng, nhiệm vụ tương đồng ở cấp tỉnh, cấp huyện (những nơi có đủ điều kiện)…

* Hợp nhất, kiêm nhiệm nhiều đơn vị, chức danh

Đối với hệ thống tổ chức nhà nước, giảm hợp lý số lượng đại biểu HĐND các cấp, nghiên cứu giảm số lượng người ứng cử đại biểu HĐND công tác ở các cơ quan nhà nước, giảm số lượng phó chủ tịch HĐND cấp tỉnh, cấp huyện theo quy định của pháp luật từ nhiệm kỳ 2021-2026, hoặc theo hướng dẫn của Trung ương.

Xây dựng đề án sắp xếp các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện theo hướng tinh gọn, quản lý đa ngành, đa lĩnh vực. Kiên quyết giảm số lượng, sắp xếp lại phòng, chi cục, trung tâm và đơn vị sự nghiệp thuộc sở, ngành theo nguyên tắc một cơ quan thực hiện nhiều việc và một việc chỉ giao một cơ quan chủ trì thực hiện và chịu trách nhiệm chính, giảm quy mô bộ phận hỗ trợ, phục vụ.

Thực hiện hợp nhất Văn phòng HĐND, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Văn phòng UBND tỉnh thành một văn phòng tham mưu giúp việc chung. Đẩy mạnh thực hiện hiện đại hóa trong cải cách thủ tục hành chính, nhất là ở các lĩnh vực liên quan đến người dân và doanh nghiệp. Tăng cường thực hiện kiêm nhiệm công việc để giảm dần số lượng những người hoạt động không chuyên trách, qua đó mới tăng thu nhập cho cán bộ, công chức cấp xã. Sáp nhập, tăng quy mô các đơn vị hành chính cấp xã ở những nơi chưa đạt 50% tiêu chuẩn theo quy định về quy mô dân số, diện tích tự nhiên và sáp nhập các ấp, khu phố chưa đủ điều kiện theo quy định.

Ủy viên Ban TVTU, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Huỳnh Văn Tới cho biết trong năm 2019 sẽ diễn ra đại hội MTTQ các cấp lần thứ IX (nhiệm kỳ 2019-2024), bộ máy tổ chức Mặt trận lần này sẽ được xây dựng một cách tinh gọn, giảm số lượng cấp phó và sáp nhập một số ban của Ủy ban MTTQ tỉnh.

Phương Hằng

.
.
;
.
.