Kỷ niệm 72 năm thành lập quân đội nhân dân Việt Nam (22-12):

Xứng đáng với truyền thống trung hiếu, sắt son

Cập nhật lúc 22:22, Thứ Tư, 21/12/2016 (GMT+7)

Theo Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, những năm qua lực lượng vũ trang tỉnh đã tập trung khắc phục nhiều khó khăn, vươn lên hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Từ tỉnh đến cơ sở đã tập trung chăm lo xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận chiến tranh nhân dân ngày càng vững chắc, tiềm lực quốc phòng - an ninh (QP-AN) trong khu vực phòng thủ ngày càng được tăng cường.

Lực lượng vũ trang tỉnh ra quân huấn luyện.
Lực lượng vũ trang tỉnh ra quân huấn luyện.

* Tiềm lực quốc phòng được củng cố vững chắc

Toàn tỉnh đã hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu bồi dưỡng kiến thức QP-AN và giáo dục quốc phòng toàn dân cho đông đảo cán bộ, chiến sĩ và mọi tầng lớp nhân dân theo Chỉ thị số 12-CT/TW của Bộ Chính trị và Nghị định số 116/CP của Chính phủ.

Riêng năm 2016, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh đã tham mưu cho Hội đồng Giáo dục QP-AN tỉnh cử 45 cán bộ thuộc đối tượng 2 dự bồi dưỡng kiến thức QP-AN tại Trường Quân sự Quân khu 7; tổ chức 7 lớp cho 1.063 cán bộ thuộc đối tượng 3; 3 lớp cho 518 chức sắc, nhà tu hành; chỉ đạo Hội đồng Giáo dục QP-AN cấp huyện, xã tổ chức giáo dục QP-AN cho gần 30 ngàn người, hơn 95,5 ngàn học sinh, sinh viên của 75 trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, THPT trên địa bàn. Các lớp bồi dưỡng đã tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức, trách nhiệm của các cấp, ngành và toàn dân đối với nhiệm vụ QP-AN, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

 Toàn tỉnh đã xây dựng được 11 trung đội dân quân thường trực ở các khu công nghiệp, 47 đơn vị tự vệ trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; trong đó có 10 đơn vị tự vệ trong các doanh nghiệp không có tổ chức Đảng hoạt động đạt hiệu quả tốt, góp phần bảo vệ an ninh trật tự trong khu công nghiệp và tài sản của doanh nghiệp.

Cơ quan quân sự từ tỉnh đến cơ sở đã thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên, nâng cao chất lượng hoạt động và đạt độ tin cậy cao. Đến nay, tỷ lệ dân quân tự vệ toàn tỉnh đạt 1,4% so với dân số; 100% cán bộ chỉ huy trưởng, chỉ huy phó xã, phường, thị trấn đã qua đào tạo theo quy định.

Lực lượng vũ trang toàn tỉnh đã làm tốt công tác giáo dục, quán triệt tình hình nhiệm vụ, chỉ thị của cấp trên về nâng cao ý thức cảnh giác sẵn sàng chiến đấu, duy trì nghiêm quy định trực ban, trực chiến ở từng cấp. Thường xuyên phối hợp chặt chẽ với công an, các lực lượng chức năng và các đơn vị đóng quân trên địa bàn tỉnh; tăng cường trao đổi thông tin, nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương chủ động có phương án phòng chống, giải quyết hiệu quả các vụ việc phức tạp, góp phần giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội.

* Xây dựng lực lượng vững mạnh toàn diện

Để đáp ứng nhiệm vụ chiến đấu, sẵn sàng chiến đấu cho các lực lượng vũ trang tỉnh, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh đã tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng bản lĩnh chính trị cho cán bộ, đảng viên, chiến sĩ. Qua đó, tạo được sự nhất trí cao về tư tưởng và hành động, nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng, chủ động và kiên quyết đấu tranh với những hành vi sai trái, thù địch, bảo vệ đường lối, quan điểm của Đảng.

Việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách  Hồ Chí Minh được triển khai sâu rộng trong toàn Đảng bộ và quần chúng trong đơn vị, trở thành sinh hoạt chính trị thường xuyên, có tác động tích cực đến mọi hoạt động của đảng bộ, đơn vị. Đặc biệt, đảng bộ luôn coi trọng công tác quán triệt, học tập nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của cấp trên; coi trọng đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp giáo dục chính trị, tư tưởng, giáo dục pháp luật cho cán bộ, chiến sĩ; tổ chức tốt các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, thực hiện công tác chính sách, xây dựng nề nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật…

Với thành tích đạt được trong năm 2016, bước sang năm 2017, Đảng ủy Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh đã đề ra một số chỉ tiêu, nhiệm vụ quan trọng. Trước hết, tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của đảng bộ; tập trung xây dựng nền quốc phòng toàn dân và thế trận QP-AN vững mạnh, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc, đi vào chiều sâu, đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Tập trung lãnh đạo cán bộ, chiến sĩ nâng cao ý thức trách nhiệm, tinh thần cảnh giác, đảm bảo an ninh chính trị nội bộ, chủ động làm thất bại âm mưu “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, giữ vững ổn định chính trị trên địa bàn. Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác bồi dưỡng kiến thức QP-AN và giáo dục quốc phòng toàn dân cho các đối tượng theo phân cấp; làm tốt công tác diễn tập khu vực phòng thủ vận hành cơ chế theo nghị quyết của Bộ Chính trị ở cấp huyện, thị xã, thành phố theo chỉ đạo của Quân khu 7; diễn tập chiến đấu trị an, phòng không nhân dân cho 100% xã, phường, thị trấn. Thực hiện công tác tuyển quân hàng năm đạt 100% ở cả 3 cấp, chất lượng ngày càng cao, nhất là tỷ lệ đảng viên trong thanh niên nhập ngũ. Xây dựng lực lượng dự bị động viên, dân quân tự vệ đạt chỉ tiêu của cấp trên giao, từng bước nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động.

Đức Việt

 

.
.
;
.
.