Chính sách mới

Cập nhật lúc 23:08, Thứ Sáu, 09/06/2017 (GMT+7)

* Doanh nghiệp dùng hóa đơn lẻ được miễn phí

Từ ngày 12-6-2017, trước khi bắt đầu sử dụng hóa đơn thì doanh nghiệp phải gửi thông báo phát hành hóa đơn và hóa đơn mẫu đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp trước ít nhất 2 ngày, thay vì 5 ngày như quy định cũ.

Đây là quy định mới trong Thông tư 37/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính (có hiệu lực từ ngày 12-6-2017) về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư 39/2014/TT-BTC và Thông tư 26/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Thông tư 37/2017/TT-BTC nêu rõ: tổ chức, hộ gia đình, cá nhân kinh doanh được mua hóa đơn theo tháng với số lượng mua lần đầu tối đa là 1 quyển 50 số cho mỗi loại hóa đơn. Trường hợp không có nhu cầu sử dụng hóa đơn quyển mà có nhu cầu sử dụng hóa đơn lẻ thì được mua hóa đơn lẻ (1 số) theo từng lần phát sinh và không phải nộp tiền.

* Chế độ tiền công đối với người lao động

Thông tư 11/2017/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động - thương binh và xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 61/2015/NĐ-CP quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ Quốc gia về việc làm; người lao động đăng ký tham gia dự án, hoạt động thực hiện chính sách việc làm công (làm việc theo hình thức cộng đồng) được thỏa thuận tiền công nhưng phải đảm bảo không thấp hơn lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm đủ 8 giờ/ngày và 26 ngày/tháng.

Trường hợp người lao động làm không đủ 8 giờ/ngày hoặc 26 ngày/tháng thì tiền công tính theo giờ và không được thấp hơn tiền lương tối thiểu vùng chia cho 26 ngày và chia 8 giờ. Đối với người lao động làm thêm giờ thì được thanh toán tiền công (làm thêm) theo giờ nhưng không được thấp hơn tiền lương tối thiểu vùng chia 26 ngày và chia 8 giờ. Thời gian người lao động làm việc không quá 8 giờ/ngày, nếu làm thêm thì tổng số giờ làm việc và số giờ làm thêm không quá 12 giờ/ngày. Trong trường hợp chu kỳ lao động không thể nghỉ hàng tuần thì người lao động được nghỉ ít nhất 1 ngày/tuần, hoặc trung bình 4 ngày/tháng.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15-6-2017.

P.V (tổng hợp)

.
.
;
.
.