Hướng đến sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp

Cập nhật lúc 05:53, Thứ Tư, 14/10/2020 (GMT+7)

Cải cách hành chính theo hướng phục vụ người dân và doanh nghiệp là một trong những lĩnh vực đột phá đã được Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh Đồng Nai, nhiệm kỳ 2015-2020 xác định. 5 năm qua, công tác cải cách hành chính đã được các ngành, các cấp tập trung triển khai, góp phần quan trọng vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà.

Thực hiện: Đắc Nhân - Khánh Lộc

Nguồn: BĐN
.
.
;
.
.