Ấn tượng từ những con số

Cập nhật lúc 22:28, Thứ Năm, 15/10/2020 (GMT+7)

5 năm qua, thực hiện Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh, Đồng Nai đã đạt nhiều kết quả quan trọng và khá toàn diện. Kinh tế tăng trưởng cao so bình quân chung cả nước, GRDP bình quân đầu người đến năm 2020 khoảng 5.300 USD, gấp hơn 1,7 lần so năm 2015. Dù là tỉnh công nghiệp, Đồng Nai là một trong hai tỉnh đầu tiên cả nước hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

Thực hiện: Danh Văn - Duy Hòa

Nguồn: BĐN
.
.
;
.
.