Triển khai thực hiện nghị quyết về quy định mức chi và thời gian được hưởng hỗ trợ phục vụ công tác bầu cử

Cập nhật lúc 10:23, Chủ Nhật, 04/04/2021 (GMT+7)

(ĐN) - UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 1025 về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/2021/NQ-HĐND ngày 12-3-2021 của HĐND tỉnh về quy định mức chi và thời gian được hưởng hỗ trợ phục vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 201-2026 trên địa bàn tỉnh.

Cử tri phát biểu ý kiến đóng góp cho người ứng cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại Hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi cư trú tại KP.Nhất Hòa, P.Hiệp Hòa, TP.Biên Hòa
Cử tri phát biểu ý kiến đóng góp cho người ứng cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại Hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi cư trú tại KP.Nhất Hòa, P.Hiệp Hòa, TP.Biên Hòa

Theo đó, UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố và các đơn vị liên quan, từ ngày 1-4, tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 01 /2021/NQ-HĐND của HĐND tỉnh. Kết thúc hoạt động bầu cử, đánh giá kết quả triển khai thực hiện và trình UBND tỉnh báo cáo HĐND tỉnh tại kỳ họp cuối năm theo quy định.

Trước đó, tại kỳ họp thứ 19, HĐND tỉnh khóa IX, HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết về quy định mức chi và thời gian được hưởng hỗ trợ phục vụ công tác bầu cử trên địa bàn tỉnh, nhằm tạo cơ sở pháp lý cho việc sử dụng ngân sách địa phương để phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. 

Theo nghị quyết, về nguyên tắc chi, kinh phí phục vụ cho công tác bầu cử cần phải được các cơ quan, đơn vị quản lý chặt chẽ, chi tiêu theo đúng chế độ, đúng mục đích, có hiệu quả. Trong đó, lưu ý sử dụng các phương tiện phục vụ các cuộc bầu cử trước đây hiện còn sử dụng được; huy động các phương tiện đang được trang trị ở các cơ quan, đơn vị để phục vụ cho nhiệm vụ bầu cử đảm bảo tiết kiệm chi cho ngân sách nhà nước.

Thời gian được hưởng chế độ bồi dưỡng, hỗ trợ phục vụ công tác bầu cử thực hiện theo thực tế và được tính từ thời gian Ban chỉ đạo công tác bầu cử, Ủy ban bầu cử, các Ban bầu cử, các Tiểu ban của Ủy ban bầu cử, Tổ giúp việc, Tổ bầu cử được thành lập cho đến khi kết thức nhiệm vụ; tối đa không quá 5 tháng.

Cũng theo nghị quyết, nguồn kinh phí phục vụ cho công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 do ngân sách Trung ương và ngân sách địa phương đảm bảo theo phân cấp ngân sách hiện hành. Cùng với số kinh phí phục vụ bầu cử do ngân sách trung ương và ngân sách tỉnh hỗ trợ, căn cứ tình hình thực tế tại địa phương, yêu cầu công việc và khả năng cân đối ngân sách, UBND các huyện, TP.Long Khánh và TP.Biên Hòa xem xét, quyết định bổ sung kinh phí từ ngân sách huyện, thành phố để phục vụ cho công tác bầu cử trên địa bàn thuộc phạm vi quản lý.

Hồ Thảo

.
.
;
.
.