Huyện Long Thành: Nhiều khởi sắc từ chương trình xây dựng nông thôn mới

Cập nhật lúc 21:17, Thứ Năm, 17/10/2019 (GMT+7)

(ĐN)- UBND huyện Long Thành vừa tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020.

TIN LIÊN QUAN
Sau 10 năm triển khai, huyện Long Thành đã đạt được nhiều kết quả tích cực, diện mạo nông thôn có nhiều khởi sắc, kinh tế phát triển theo hướng bền vững, kết cấu hạ tầng được đầu tư đồng bộ, đời sống vật chất, tinh thần của người  dân ngày càng được nâng cao.

Các ngành công nghiệp, xây dựng, thương mại - dịch vụ đều tăng trưởng mạnh, thu nhập bình quân đầu người đạt 58,6 triệu đồng/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn dưới 1%, các thiết chế văn hóa được đầu tư đúng mức, phục vụ cho đời sống tinh thần của người dân, 14/14 trạm y tế xã, thị trấn có bác sĩ phục vụ lâu dài, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.  Phong trào xây dựng nông thôn mới nâng cao tiếp tục được quan tâm thực hiện, trong đó xã An Phước đã hoàn thành tiêu chí đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao với thu nhập bình quân người dân đạt 61,3 triệu đồng/năm, số lượng hộ nghèo giảm còn 0,28%.

Ban Mai

.
.
;
.
.