Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành

Nhà ở bị tháo dỡ một phần không sử dụng được sẽ bồi thường toàn bộ

Cập nhật lúc 20:35, Chủ Nhật, 15/09/2019 (GMT+7)

(ĐN) - Theo quy định về bồi thường trong Khung chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án Sân bay Long Thành, đối với nhà ở hay công trình xây dựng khác bị phá dỡ một phần mà phần còn lại không còn sử dụng được sẽ được bồi thường toàn bộ nhà, công trình xây dựng đó.

Nếu trong trường hợp nhà hoặc công trình bị phá dỡ một phần nhưng phần còn lại vẫn sử dụng được thì được bồi thường phần bị phá dỡ và chi phí để sửa chữa, hoàn thiện phần còn lại theo tiêu chuẩn kỹ thuật tương đương. Đối với những trường hợp nhà, công trình xây dựng không đủ tiêu chuẩn kỹ thuật theo quy định của Bộ quản lý chuyên ngành ban hành thì UBND tỉnh sẽ xem xét quyết định mức bồi thường cụ thể cho phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương.

Đối với nhà, công trình tôn giáo, cơ sở thờ tự, các công trình cộng  đồng dân cư khi tháo dỡ sẽ được bồi thường bằng giá trị xây mới các công trình có thiết kế tiêu chuẩn kỹ thuật tương đương tại thời điểm bồi thường, không giảm trừ hay tính khấu hao giá trị công trình.

Khắc Giới

 

.
.
;
.
.