Triển khai nhiều giải pháp để hoàn thành nhiệm vụ Tư pháp năm 2019

Cập nhật lúc 22:46, Thứ Sáu, 12/07/2019 (GMT+7)

(ĐN)- Chiều 12-7, tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long đã chủ trị hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác tư pháp 6 tháng đầu năm 2019. Tại điểm cầu Đồng Nai, Phó giám đốc Sở Tư pháp Ngô Văn Toàn và đại diện các sở, ngành, đơn vị liên quan tham dự.

Hội nghị trực tuyến sơ kết 6 tháng công tác Tư pháp tại điểm cầu Đồng Nai với sự chủ trì của Sơ Tư pháp tỉnh.
Hội nghị trực tuyến sơ kết 6 tháng công tác Tư pháp tại điểm cầu Đồng Nai với sự chủ trì của Sở Tư pháp.

Trong 6 tháng đầu năm, ngành Tư pháp đã xác định các nhiệm vụ công tác trọng tâm năm 2019 và thực hiện bảo đảm tiến độ, chất lượng các nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch đề ra từ đầu năm cùng các nhiệm vụ đột xuất, phát sinh thêm. Công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành được đẩy mạnh, chỉ số xếp hạng về cải cách hành chính của Bộ tiếp tục được cải thiện.

Trong thời gian tới, ngành Tư pháp tập trung nghiên cứu, xây dựng Luật Tương trợ tư pháp trong lĩnh vực dân sự; xây dựng các văn bản trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ theo Chương trình bổ sung 6 tháng cuối năm. Thực hiện đầy đủ, đúng thời hạn các nhiệm vụ đã được xác định tại Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 1-1-2019 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021; thực hiện hiệu quả đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2019-2021”...

Riêng ngành Tư pháp Đồng Nai, 6 tháng cuối năm tiếp tục tập trung triển khai có trọng tâm, trọng điểm và hiệu quả các nhiệm vụ của ngành Tư pháp đề ra trong năm 2019; đẩy mạnh công tác cải cách tư pháp, quản lý hành chính, bổ trợ tư pháp; chủ động khắc phục những khó khăn, triển khai nhiều giải pháp để hoàn thành nhiệm vụ công tác năm 2019 và những năm tiếp theo.

Đoàn Phú

.
.
;
.
.