Kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

Cập nhật lúc 14:01, Thứ Sáu, 01/02/2019 (GMT+7)

(ĐN)- Sáng 1-2, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.Biên Hòa đã tổ chức lễ kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3-2-1930 – 3-2-2019).

Bí thư Thành ủy Lê Văn Dành ôn lại truyền thống 89 năm của Đảng
Bí thư Thành ủy Lê Văn Dành ôn lại truyền thống 89 năm của Đảng

Tại buổi lễ, đồng chí Lê Văn Dành, Ủy viên Ban TVTU, Bí thư Thành ủy Biên Hòa khẳng định, 89 năm qua Đảng ta đã lãnh đạo cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác: giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, thực hiện công cuộc đổi mới toàn diện, đưa đất nước thoát khỏi khủng hoảng kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; uy tín và vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế ngày càng nâng cao.

Tại Biên Hòa, từ chi bộ Đảng đầu tiên được thành lập vào năm 1935 - Chi bộ Bình Phước Tân Triều – đến nay Đảng bộ TP.Hòa đã có hơn 19.800 đảng viên. Trong nhiều năm qua, Thành ủy Biên Hòa đã lãnh đạo nhân dân xây dựng thành phố công nghiệp, dịch vụ; tăng trưởng kinh tế ở mức cao; đời sống nhân dân không ngừng được nâng lên; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ngày càng được giữ vững.

Các
Các đại biểu dự lễ kỷ niệm. 

Trong thời gian tới, Đảng bộ TP.Biên Hòa tiếp tục quán triệt sâu sắc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và các chỉ thị nghị quyết của Đảng để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2019 và các năm tiếp theo.

Trong đó, thành phố sẽ khai thác có hiệu quả các nguồn lực để phát triển kinh tế - xã hội, ứng dụng các thành tựu của cách mạng công nghiệp 4.0 để xây dựng TP.Biên Hòa là đô thị thông minh theo hướng văn minh, an toàn; tăng trưởng kinh tế gắn với tiến bộ, công bằng xã hội, đảm bảo trật tự kỷ cương trong xây dựng và quản lý đô thị; phòng, chống ô nhiễm môi trường, bảo vệ sự sống. Đồng thời, tiếp tục chỉnh trang đô thị để xứng tầm đô thị loại 1.

Tin và ảnh: Phương Hằng

.

 

.
.
;
.
.