Công đoàn khu công nghiệp Biên Hòa:

Phấn đấu thành lập mới từ 10-20 Công đoàn cơ sở

Cập nhật lúc 18:02, Thứ Hai, 06/08/2018 (GMT+7)

(ĐN)- Công đoàn khu công nghiệp Biên Hòa vừa tổ chức thành lập mới một Công đoàn cơ sở tại Công ty TNHH MTV Thiết bị điện LiOA Đồng Nai (vốn tư nhân, chuyên sản xuất dây và cáp điện, đóng tại khu công nghiệp Biên Hòa 2). Công đoàn cơ sở này có 166 đoàn viên/199 người lao động.

Từ nay đến cuối năm 2018, Công đoàn khu công nghiệp Biên Hòa phấn đấu thành lập mới từ 10 đến 20 Công đoàn cơ sở với hơn 3,5 ngàn đoàn viên mới. Phấn đấu có 85% các doanh nghiệp trong nước và vốn đầu tư nước ngoài xây dựng, ký kết thỏa ước lao động tập thể; 100% Công đoàn cơ sở đăng ký hưởng ứng các phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, thực hành tiết kiệm, cải tiến kỹ thuật.

Hạnh Dung

 

.
.
;
.
.