112 đảng viên nhập ngũ năm 2018

Cập nhật lúc 23:07, Thứ Hai, 05/03/2018 (GMT+7)

(ĐN)- Qua các bước của công tác tuyển quân, đến thời điểm này thống kê cho thấy chất lượng thanh niên sẵn sàng nhập ngũ năm 2018 của tỉnh đã được nâng lên rõ rệt.

Năm nay, tỉnh Đồng Nai được phân bổ chỉ tiêu 2.754 thanh niên (có 4 nữ), trong đó có hơn 19% thanh niên có trình độ cao đẳng, đại học, trung cấp; tuổi đời của thanh niên sẵn sàng nhập ngũ trẻ hơn so với những năm trước, có gần 64% thanh niên có tuổi đời từ 18-20; sức khỏe loại 1 và 2 chiếm 37%. Đặc biệt, năm nay có 112 thanh niên là đảng viên sẵn sàng nhập ngũ.

Minh Thành

 

.
.
;
.
.