Huyện Xuân Lộc:

Lồng ghép hiệu quả công tác dân vận và nhiệm vụ chuyên môn

Cập nhật lúc 11:25, Thứ Ba, 06/02/2018 (GMT+7)

(ĐN)- Theo Huyện ủy Xuân Lộc, trong năm 2017, huyện đã tổ chức thành công 2 đợt ra quân làm công tác dân vận, chăm lo an sinh xã hội và tập trung huy động xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, xây dựng thị trấn văn minh đô thị với tổng nguồn lực trị giá trên 15 tỷ đồng.

Khen thưởng
Khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc lồng ghép, triển khai công tác dân vận và Quy chế dân chủ ở cơ sở với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn

Việc lồng ghép, triển khai công tác dân vận và Quy chế dân chủ ở cơ sở với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của từng cơ quan, đơn vị, theo phương châm “hướng về cơ sở” và “phát động, thực hiện phong trào thi đua xây dựng gia đình kiểu mẫu, tổ nhân dân dân kiểu mẫu trên địa bàn huyện” đem lại nhiều kết quả thiết thực.

Công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ năm 2017 và diễn tập khu vực phòng thủ có một phần thực binh huyện Xuân Lộc năm 2017 và công tác diễn tập tại 3 xã đã hoàn thành đúng mục đích, yêu cầu đề ra.

Riêng về Quy chế dân chủ ở cơ sở, cũng đã được các cấp, các ngành thực hiện công khai, nhất là về trách nhiệm công vụ, trách nhiệm phục vụ nhân dân của cán bộ, công chức, viên chức nhà nước để nhân dân biết, theo dõi và giám sát.

Bên cạnh đó, huyện cũng thường xuyên đánh giá mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp về cải cách hành chính; ứng dụng công nghệ thông tin trong chỉ đạo điều hành, tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, đảm bảo theo phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”.

Hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư cộng đồng ngày càng hiệu quả, nhất là trong giám sát công tác các công trình xây dựng cơ bản, phúc lợi công cộng; kịp thời phát hiện, kiến nghị chính quyền địa phương giải quyết, xử lý những vấn đề phát sinh trong công tác quản lý nhà nước về đất đai, bộ phận một cửa, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân…

Từ những kết quả nêu trên, tại hội nghị tổng kết phong trào thi đua dân vận khéo và quy chế dân chủ cơ sở năm 2017 diễn ra vào sáng ngày 6-2, 30 tập thể và 4 cá nhân có thành tích xuất sắc đã được UBND huyện khen thưởng.

                                                                                                       Tin ảnh: Ngọc Hoàng

 

 

 

.
.
;
.
.