Thành lập Chi bộ Công ty TNHH Marshall Amplification Việt Nam

Cập nhật lúc 23:27, Chủ Nhật, 10/09/2017 (GMT+7)

(ĐN) - Huyện ủy Nhơn Trạch vừa quyết định thành lập Chi bộ Công ty TNHH Marshall Amplification Việt Nam (100% vốn đầu tư nước ngoài) tại Khu công nghiệp Nhơn Trạch 2.

Chi bộ Công ty TNHH Marshall Amplification Việt Nam hiện có 5 đảng viên, được tách ra từ Chi bộ Liên đoàn Lao động huyện Nhơn Trạch. Theo Thường trực Huyện ủy Nhơn Trạch, ngay sau khi được thành lập, chi bộ phải xây dựng quy chế làm việc, phương hướng nhiệm vụ hoạt động và chuẩn bị các nội dung để tiến hành đại hội chi bộ lần thứ I theo đúng quy định của Điều lệ Đảng.

Bên canh đó, Chi bộ cần làm tốt công tác tuyên truyền, vận động người lao động thực hiện đúng chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước và các nội quy, quy định của công ty; tích cực tham gia xây dựng, phát triển công ty, sản xuất - kinh doanh có hiệu quả, đảm bảo việc làm và thu nhập cho công nhân.

Đến nay đã có 23 doanh nghiệp vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn huyện Nhơn Trạch thành lập được chi bộ.

Phương Hằng

.
.
;
.
.