Tập huấn cán bộ tự vệ kiêm nhiệm

Cập nhật lúc 22:32, Thứ Hai, 20/03/2017 (GMT+7)

(ĐN)- Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh sáng 20-3 đã tổ chức lớp tập huấn cán bộ tự vệ kiêm nhiệm. Gần 100 cán bộ tự vệ kiêm nhiệm ở các sở, ban, ngành, đoàn thể, các doanh nghiệp cấp tỉnh và huyện tham dự trong thời gian 5 ngày.

Lớp tập huấn nhằm trang bị một số nội dung mới trong công tác quân sự quốc phòng địa phương, gồm: công tác Đảng, công tác chính trị trong xây dựng, hoạt động, huấn luyện lực lượng tự vệ; quan điểm, chính sách của Đảng trong kết hợp phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường quốc phòng - an ninh và hoạt động đối ngoại; một số loại vũ khí công nghệ cao và cách phòng chống…

Đây là cơ sở nâng cao năng lực làm tham mưu của đội ngũ cán bộ tự vệ cho lãnh đạo các đơn vị trong thực hiện công tác quân sự quốc phòng ở cơ sở…

Hữu Thủy

.
.
;
.
.