Toàn tỉnh có 1.026 doanh nghiệp có tổ chức Công đoàn

Cập nhật lúc 22:46, Thứ Hai, 20/02/2017 (GMT+7)

(ĐN)- Theo Liên đoàn Lao động tỉnh, toàn tỉnh có 1.896 doanh nghiệp có từ 30 lao động trở lên, trong đó có 1.026 doanh nghiệp đã thành lập được tổ chức Công đoàn cơ sở (tỷ lệ 54%).

Năm 2016, chỉ có 435/1.026 doanh nghiệp có tổ chức Công đoàn tổ chức được hội nghị người lao động (chiếm gần 40%).

Đặng Công

.
.
;
.
.