Quan tâm giáo dục chính trị tư tưởng

Cập nhật lúc 21:48, Chủ Nhật, 12/02/2017 (GMT+7)

(ĐN)- Trong tổ chức học tập, quán triệt, triển khai các chỉ thị, nghị quyết của Đảng ở Đảng bộ Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy tỉnh đều có 100% chi bộ cơ sở trực thuộc và trên 99% cán bộ, đảng viên, chiến sĩ học tập. Sau học tập, Đảng ủy Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy tỉnh, các cơ sở Đảng trực thuộc nghiêm túc xây dựng kế hoạch thực hiện. Thông qua việc thực hiện các kế hoạch, biện pháp, hầu hết cán bộ, đảng viên và chiến sĩ yên tâm công tác, đảm bảo tốt nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

Đảng ủy Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy tỉnh còn rất quan tâm tổ chức các buổi sinh hoạt chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và chiến sĩ. Năm qua, toàn đơn vị đã tổ chức gần 200 buổi nói chuyện thời sự, thông tin chuyên đề về tình hình kinh tế, chính trị, xã hội trong nước, quốc tế; các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước tới cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên trong lực lượng.

Phương Hằng

.
.
;
.
.