Học tập nghị quyết nghiêm túc để nhận thức và hành động đúng

Cập nhật lúc 23:19, Thứ Tư, 04/01/2017 (GMT+7)

(ĐN)- Ngày 4-1, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức hội nghị trực tuyến toàn tỉnh học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII). Đồng chí Nguyễn Phú Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, chủ trì hội nghị.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Phú Cường phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: P.HẰNG
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Phú Cường phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: P.HẰNG

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu đại biểu dự hội nghị cần tiếp thu sâu sắc các nghị quyết và kết luận của Hội nghị Trung ương 4 để triển khai thực hiện nghị quyết đạt hiệu quả ở từng cơ quan, đơn vị, địa phương. Việc học tập, quán triệt nghị quyết là biểu hiện rõ nhất vai trò, ý thức trách nhiệm của người cán bộ, đảng viên trước Đảng, trước dân. Các cấp ủy Đảng cần nhận thức sâu sắc ý nghĩa và tầm quan trọng của Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) đối với sự thành công trong sự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, về xây dựng Đảng ngày càng trong sạch vững mạnh. Công tác học tập, quán triệt, tổ chức, thực hiện nghị quyết phải được cấp ủy đặc biệt quan tâm chỉ đạo, thực hiện một cách hiệu quả, thực chất, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của các cấp ủy Đảng, của đội ngũ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Sau học tập, quán triệt, các cấp ủy Đảng cần khẩn trương cụ thể hóa thành các kế hoạch thực hiện nghị quyết sát tình hình cơ quan, đơn vị, địa phương, phải thể hiện quyết tâm chính trị cao, ra sức thực hiện thắng lợi chỉ tiêu, mục tiêu của kế hoạch. Trong kế hoạch, phải chỉ rõ nhiệm vụ, giải pháp, xác định những nhiệm vụ, giải pháp cần làm ngay, tổ chức thực hiện trước không chờ hướng dẫn. Đối với những nhiệm vụ có hướng dẫn thì phân công cho cơ quan, đơn vị triển khai xây dựng sớm, đồng bộ, không để chậm trễ.

Các cấp ủy Đảng, ban cán sự Đảng, Đảng đoàn, các tổ chức Đảng khẩn trương xây dựng kế hoạch và tổ chức học tập nghị quyết cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân. Qua đó nâng cao niềm tin, ý chí cách mạng của cán bộ, đảng viên, nhân dân, tạo sự thống nhất hành động trong toàn Đảng, toàn quân, toàn dân.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cho biết trên cơ sở Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh sẽ ban hành kế hoạch thực hiện nghị quyết; Ban Thường vụ Tỉnh ủy sẽ ban hành kế hoạch kiểm điểm theo tinh thần nghị quyết. Khi có các kế hoạch, các cấp ủy Đảng, người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện việc kiểm điểm đúng mục đích, yêu cầu, tiến độ đề ra.

Để giúp cán bộ chủ chốt toàn tỉnh học tập quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã mời PGS.TS Nguyễn Viết Thông, Tổng thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương, trình bày các nội dung, bao gồm: Nghị quyết số 04-NQ/TW, Nghị quyết số 05-NQ/TW, Nghị quyết số 06-NQ/TW và Kết luận số 09-KL/TW.

Phương Hằng

 

.
.
;
.
.