Phối hợp để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao

Cập nhật lúc 05:49, Thứ Tư, 28/12/2016 (GMT+7)

(ĐN)- Sáng 27-12, phát biểu tại Hội nghị giao ban quý IV với các ban Đảng Tỉnh ủy, đồng chí Trần Văn Tư, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy mong muốn các ban Đảng Tỉnh ủy phải luôn là một khối thống nhất, phối hợp thực hiện tốt nhiệm vụ chung của tỉnh, phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Thường trực, Ban thường vụ, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh đúng quy chế, quy định.

Đồng chí yêu cầu Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy sớm trình lại cho Ban thường vụ Tỉnh ủy dự thảo quy định văn hóa trong Đảng. Đồng thời, khẩn trương hoàn chỉnh các chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) của tỉnh, trong đó lưu ý việc quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 lần này phải do người đứng đầu cấp ủy trực tiếp triển khai; nghiên cứu cách tuyên truyền trong trường hợp TPP không được thông qua, nhằm định hướng tư tưởng...

Đồng chí Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy đề nghị Ban Tổ chức Tỉnh ủy khi xem xét, tham mưu khen thưởng các Đảng bộ trực thuộc tỉnh cuối năm cứ căn cứ đúng theo tiêu chí; chuẩn bị thăm hỏi dịp Tết và nhân ngày thành lập Đảng 3-2 chu đáo, không để sót đối tượng; đề nghị Ban Dân vận Tỉnh ủy đánh giá lại tỷ lệ tập hợp đoàn viên, hội viên hiện nay ra sao, phải báo cáo con số thật, rồi nghiên cứu có giải pháp cho việc này.

Ngoài ra, đồng chí cũng yêu cầu các đơn vị như: Trường Chính trị tỉnh, chú ý nâng cao ý thức người học, đi học vì mục tiêu nâng cao kiến thức, hiểu biết Chủ nghĩa Mác- Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, nền tảng tư tưởng của Đảng. Báo Đồng Nai, tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, định hướng dư luận xã hội; khi tuyên truyền các sự kiện lịch sử, chính trị lớn, luôn bám sát đến truyền thống, lịch sử, ý nghĩa chính trị của các sự kiện.

Đồng chí Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy cũng yêu cầu một số ban Đảng Tỉnh ủy, làm rõ những sai phạm, có kết luận đúng thẩm quyền, cụ thể về sai phạm ở một số cán bộ, đảng viên và đơn vị.

Phương Hằng

.
.
;
.
.