Chấn chỉnh công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư trên địa bàn Đồng Nai

Cập nhật lúc 23:37, Thứ Tư, 14/12/2016 (GMT+7)

(ĐN)- UBND tỉnh vừa có văn bản yêu cầu giám đốc, thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh; chủ tịch UBND các huyện, TX.Long Khánh và TP.Biên Hòa chấn chỉnh kịp thời công tác tiếp công dân, xử lý, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của công dân trên địa bàn tỉnh theo đúng quy định của Luật Tiếp công dân và các quy định pháp luật có liên quan cùng những ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tập trung thực hiện tốt những nhiệm vụ, giải pháp về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh.

Cụ thể, các đơn vị phải thường xuyên nhắc nhở cán bộ, công chức khi tiếp công dân phải nâng cao trách nhiệm, thực hiện nghiêm quy định của pháp luật về tiếp công dân; lắng nghe, quan tâm, hướng dẫn, giải thích cho dân hiểu và thông suốt, đồng thuận với những chủ trương của tỉnh. Khi xử lý, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo, phản ánh, kiến nghị của công dân thuộc thẩm quyền của cơ quan mình phải có trách nhiệm trả lời, có văn bản thông tin kết quả xử lý, giải quyết đến công dân, hoặc hướng dẫn người dân đến đúng cơ quan có thẩm quyền nếu không thuộc thẩm quyền xử lý, giải quyết của cơ quan mình.

Ngoài ra, thủ trưởng các đơn vị phải theo dõi, kiểm tra thường xuyên trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ của cán bộ, công chức, đồng thời xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật của cán bộ, công chức trong tiếp công dân và tham mưu xử lý, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của công dân không đúng quy định của pháp luật.

Ngọc Liên

.
.
;
.
.